Litt bedre hver dag

Karsten Warholm uttalte i et intervju, rett etter å ha blitt verdensmester på 400 meter hekk, at målet er å bli «litt bedre hver dag».

Vi trenger kanskje ikke alle være best i verden på det vi holder på med, men det kreves at vi er gode og at vi utvikler oss. Det gjelder oss alle, som arbeidstakere, og det gjelder hele virksomheten vi jobber i. Derfor gjør vi lurt i å tenke som Karsten Warholm.

Når vi tenker etter vet vi at det som var godt nok i går ikke vil holde mål lenger framme i veien. Likevel må mange virksomheter gjøre dramatiske endringer fordi de oppdager at de ikke har fulgt med i utviklingen – og noen oppdager det for seint. Vi kan ikke forbli der vi er nå, da dør vi før eller siden. Forbedring er ikke et valg, det er noe vi må. Det er viktig at denne forståelsen er godt etablert i virksomheten. The Times They Are A-Changing…

For noen typer virksomheter er det faktisk også lovkrav knyttet til dette, for eksempel i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, som er tydelig inspirert av forbedringssirkelen. De som jobber i denne sektoren får dermed nyttig hjelp av lovverket til å arbeide systematisk og kontinuerlig for kvalitetsforbedring. Det omfatter konkrete krav til planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av virksomhetens aktiviteter.

Kultur nå igjen

I en forbedringskultur vet alle (i alle fall de aller fleste) at vi ikke er gode nok, men de vet også at vi har gode muligheter for å bli bedre. I en forbedringskultur har det blitt en god vane å se etter forbedringsmuligheter hele tiden. Det oppleves ikke som stress, men som en spennende reise, og det kan mangedoble forbedringshastigheten.

Mange har oppnådd mye ved å engasjere medarbeidere på alle nivå i forbedringsarbeidet. Men det er dessverre også mange virksomheter med desillusjonerte medarbeidere som har sluttet å foreslå noe som helst fordi de har lært at ingen hører på dem.

“Målet må være å bli litt bedre hver dag.
Det krever at vi er gode og at vi utvikler oss.”

Det handler om forretningsprosessene

Det er prosessene og sammenhengen mellom dem som må forbedres hvis resultatet skal bli bedre. Prosesser som ledes godt, har mål og målinger, medarbeiderne har god forståelse av prosessen inkludert risikoforholdene. Hensiktsmessig og effektiv teknologi er avgjørende i mange forretningsprosesser – tekniske løsninger må derfor stadig videreutvikles. God prosessledelse innebærer også at kursen justeres når resultatene ikke er som forventet. Kvalitet er aldri en tilfeldighet, det er resultatet av systematisk og målrettet arbeid.

Foto, Flere grå tannhjul og ett rødt

Ta ansvar

Er du en prosesseier? Da er det ditt ansvar at prosessen fungerer og stadig blir bedre. Hvis du ikke har hele vettet sjøl, trenger du en kultur som verdsetter alles bidrag og legger til rette for stadige små endringer slik at dere slipper å gjøre store omveltinger. Som prosesseier er du avgjørende for om dere lykkes, men det betyr ikke at du skal gjøre arbeidet sjøl. Den smarte engasjerer de som kjenner detaljene i prosessen og allierer seg med de som vil videre. Ved å involvere bredt og stadig repetere behovet for forbedring, kan vi utvikle en god forbedringskultur.

Trenger du hjelp, kan Compendia hjelpe deg både med kloke hoder og gode systemer.

Picture of Sigve Klakegg

Sigve Klakegg

Sigve har variert erfaring fra næringslivet i Rogaland, mest fra industrivirksomheter, men også omfattende erfaring fra handels- og logistikkselskaper. En god del av denne erfaringen kommer fra rådgivingsvirksomhet for ulike kunder gjennom mange år.

Han er kreativ og stiller ofte spørsmål ved det som andre tar for gitt.

Picture of Sigve Klakegg

Sigve Klakegg

Sigve har variert erfaring fra næringslivet i Rogaland, mest fra industrivirksomheter, men også omfattende erfaring fra handels- og logistikkselskaper. En god del av denne erfaringen kommer fra rådgivingsvirksomhet for ulike kunder gjennom mange år.

Han er kreativ og stiller ofte spørsmål ved det som andre tar for gitt.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!