Slik lykkes du med ISO-sertifisering

Hva er ISO-sertifisering og hvordan er prosessen fram mot sertifisering?

Åpne nye dører

En ISO-sertifisering kan hjelpe virksomheter med å oppnå høyere kvalitet, øke effektiviteten, og få bedre styring av risiko og muligheter.
ISO-sertifisering er en bekreftelse fra en tredjepart på at en virksomhet holder spesifikke standarder slått fast av Den internasjonale organisasjonen for standardisering (ISO).
En ISO-sertifisering viser at det jobbes i tråd med disse standardene, og kan også åpne dørene til nye markeder og sikre effektiv drift og styring gjennom gode systemer og rutiner.

Likt for alle ISO-standarder

I Compendia er sertifiseringsprosessen lik for alle ISO-standarder. Vanligvis er første steg på veien en gap-analyse som kartlegger dagens status for relevante krav til standarden du ønsker en ISO-sertifisering i. Kort sagt, hva har din virksomhet av rutiner og systemer, og hva mer trenger dere for å være kvalifisert til å søke om en ISO-sertifisering. Basert på denne analysen legger vi i Compendia en plan og hjelper deg i mål.

Slik når du målet om ISO-sertifisering

  1. Forankring i ledelsen.
  2. Gjennomføring av en gap-analyse.
  3. Involvering av ansatte og deres representanter.
  4. Tilstrekkelig med ressurser.
  5. Utforming av handlingsplan for å nå målet.

Vårt kundeløfte: Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Vårt kundeløfte:

Vi følger deg helt i mål til ISO-sertifikatet

Sonja Marie Skår er senior rådgiver HMS og kvalitet og en av rådgiverne i Compendia som hjelper virksomheter å nå sertifiseringsmålet. Hun forteller at det alltid opprettes en prosjektgruppe før en sertifiseringsprosess.
– Jeg går inn som prosjektleder i denne gruppa med en representant fra kunden. Sammen drar vi prosjektet med de andre i prosjektgruppa, forklarer hun.
Prosjektlederne rapporterer til virksomhetsledelsen for å sikre forankring fra toppen. Denne styringsgruppa godkjenner alt prosjektgruppa utarbeider av innhold, del for del. Oftest har prosjektlederne fra fire til fem slike møter med ledergruppa.

Sikrer gode rutiner

Prosjektlederen fra Compendia har det overordnede ansvaret.
– Jeg kommer inn med hele vår verktøykasse, men det er kunden som gjør jobben. Å ha ledelsen på laget er helt avgjørende, sier den erfarne rådgiveren videre.
Hun forteller at sertifiseringsprosessen sikrer gode rutiner.
– Virksomheten får ledelsessystemer som gjør at handlinger og prosesser blir gjort likt hver gang, uten avvik. Du som kunde får verktøy som gjør at risikoer er identifisert i forkant, sier Sonja Marie.

Før man kan sertifiseres av en akkreditert tredjepart, skal systemet iverksettes i virksomheten og dette anbefaler vi å sette av god tid til – gjerne tre måneder.

Deretter kommer sertifiseringsselskapene inn, og da foregår sertifiseringen i to trinn;
Trinn 1 som er dokumentgjennomgang og Trinn 2 som er selve sertifiseringsrevisjonen.

En rådgiver fra Compendia bistår gjerne i disse to fasene også, for å hjelpe kunden med å svare ut eventuelle funn fra sertifiseringsselskapet og bistå helt fram til oppnådd sertifisering.

Flere sertifiseringer?

Vil du vite mer om ISO-sertifisering og hva det kan gjøre for din bedrift? Ta kontakt for en prat.

Basert på gap-analysen legger vi en plan for veien fram mot en ISO 9001-sertifisering, og hjelper deg i mål.

ANDRE SERTIFISERINGER? LIGGER KLAR TIL NYE STØTTEARTIKLER

Vi hjelper deg gjerne med andre sertifiseringer også. Ekspertene våre har lang erfaring med ISO 45001, ISO 14001 og flere andre.

Ta kontakt for mer informasjon.

Rådgiverne våre

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med ISO-sertifisering i din virksomhet.

Mer informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

+47 51 77 08 00

tilgjengelig fra 08:00-16:00

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!