Sjekk om renholdsfirmaet ble godkjent!

Ifølge forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter er det tillatt å kjøpe renholdstjenester fra et firma allerede når det har en søknad om godkjenning eller en bestilling på HMS-kort til behandling. Men avslår Arbeidstilsynet søknaden, er det ikke lenger lovlig.
Myndighetene mistenker at noen renholdsfirmaer sender søknad om godkjenning selv om de ikke oppfyller vilkårene, bare for å stå oppført i Arbeidstilsynets renholdsregister og dermed sikre seg oppdrag. Slik har de kunnet holde det gående ved å sende stadig nye søknader.

Lettere å sjekke status

Etter at forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter ble endret 1. januar 2018 framgår det nå av registeret hvem som har fått avslag, hvem som er godkjent, og hvem som bare har en søknad til behandling. Renholdsregisteret er tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider.

Forskriftens § 17 slår fast at det kun er tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som er godkjent, eller har en søknad om godkjenning eller bestilling på HMS-kort til behandling. Tidligere var vilkåret at firmaet sto oppført i registeret. Men det var ikke mulig å se av registeret om firmaet som sto oppført bare hadde en søknad inne, eller faktisk var godkjent.

“Det er ditt ansvar som profesjonell aktør å sikre deg at firmaet du kjøper renholdstjenester fra har nødvendig godkjenning.”

Kan avvise søkere

I tillegg har Arbeidstilsynet fått hjemmel til å avvise en søknad uten å realitetsbehandle den, hvis virksomheten har søkt om godkjenning en eller flere ganger tidligere, og Arbeidstilsynet mener det er sannsynlig at virksomheten bare søker for å omgå kravene i forskriften. Bestemmelsen skal hindre at virksomheter søker flere ganger uten å fylle vilkårene, bare for å selge tjenestene sine mens søknaden er til behandling.

Strenge krav til deg som kjøper

Det er ditt ansvar som profesjonell aktør å sikre deg at firmaet du kjøper renholdstjenester fra har nødvendig godkjenning. Tar du risikoen med å kjøpe fra et firma før søknaden er behandlet, bør du sikre deg kontraktsrettslig, og sørge for å sjekke opp i ettertid om renholdsfirmaet faktisk ble godkjent.

Gjennom lov og forskrift er du som kjøper dessuten pålagt å ha systemer og rutiner på plass for å undersøke og følge opp at renholderen får lovbestemt minstelønn og er sikret andre arbeidsvilkår som er gjort til standard for bransjen. Kommer Arbeidstilsynet på tilsyn, er dette noe de gjerne sjekker. For å få offentlig godkjenning må renholdsfirmaet blant annet oppfylle de lovbestemte lønns- og arbeidsvilkårene. Å sørge for at firmaet du kjøper tjenester fra er offentlig godkjent kan med andre ord forenkle arbeidet ditt.

HMS-utfordringer i renholdsbransjen

At renholdsfirmaet er offentlig godkjent betyr ikke at firmaet oppfyller alle HMS-krav. Tilsyn i 2016 avslørte at det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var en utfordring for mange renholdsbedrifter. 40 % hadde ikke kartlagt og vurdert risiko, og mange virksomheter manglet verneombud.

 

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!