Solid egeninnsats og fagekspertise fikk fart på Oneparks vei mot ISO-sertifisering

Som en strømlinjeformet sportsbil på autobanen i Tyskland: parkeringsselskapet Onepark trives best når konkurrentene ligger milevis bak. I 2013 var selskapet først ute med automatisk kameralesing av bilskilt. Åtte år senere er de landets første parkeringsaktør på vei mot både ISO 9001 og 14001-sertifikat.

Solid egeninnsats og fagekspertise fikk fart på Oneparks vei mot ISO-sertifisering

Som en strømlinjeformet sportsbil på autobanen i Tyskland: parkeringsselskapet Onepark trives best når konkurrentene ligger milevis bak. I 2013 var selskapet først ute med automatiske kameralesing av bilskilt. Åtte år senere er de landets første parkeringsaktør på vei mot både ISO 9001 og 14001-sertifikat.

Du har sikkert møtt den sorte og oransje logoen på en parkeringsplass nær deg: som når du setter fra deg bilen på Oslo lufthavn før en deilig ferie, eller kort arbeidsreise. Med et hundretalls parkeringsanlegg og ansatte er Onepark Nordens nest største parkeringsselskap. 

– En av årsakene til at vi er en ledende parkeringsaktør, er den tekniske løsningen vår «Autopay». Da vi satte opp automatisk kameralesing av registreringsnummer på våre anlegg i 2013, tok det mange år før konkurrentene kom på banen. Det er helt klart et mål for oss å være markedsledende, innovative, sømløse og å gjøre det enkelt for kunden, forteller markedssjef Mona Elisabeth Gladhus.

Onepark operer med to kundegrupper: gårdeierne og den parkerende «mannen i gata».

– Noen parkeringsanlegg drifter vi bare på vegne av gårdeieren, mens for andre utfører vi også andre oppgaver som renhold. For denne kundegruppen er lønnsomhet en viktig faktor for  å velge oss, og det at vi klarer å sikre at de får de inntektene som de mener ligger mulig, sier Gladhus. 

Du har sikkert møtt den sorte og oransje logoen på en parkeringsplass nær deg: som når du setter fra deg bilen på Oslo lufthavn før en deilig ferie, eller kort arbeidsreise. Med et hundretalls parkeringsanlegg og ansatte er Onepark Nordens nest største parkeringsselskap. 

– En av årsakene til at vi er en ledende parkeringsaktør, er den tekniske løsningen vår «Autopay». Da vi satte opp automatisk kameralesing av registreringsnummer på våre anlegg i 2013, tok det mange år før konkurrentene kom på banen. Det er helt klart et mål for oss å være markedsledende, innovative, sømløse og å gjøre det enkelt for kunden, forteller markedssjef Mona Elisabeth Gladhus.

Onepark operer med to kundegrupper: gårdeierne og den parkerende «mannen i gata».

– Noen parkeringsanlegg drifter vi bare på vegne av gårdeieren, mens for andre utfører vi også andre oppgaver som renhold. For denne kundegruppen er lønnsomhet en viktig faktor for  å velge oss, og det at vi klarer å sikre at de får de inntektene som de mener ligger mulig, sier Gladhus. 

Fornøyde kunder + vekst = ISO 9001

Kundefokus og kundetilfredshet står sentralt i kvalitetsstyring, og med et ISO 9001-sertifikat kan Onepark i større grad føle seg trygge på å levere i samsvar med kundens ønsker og forventninger.

– Noe av det vi er mest stolte over, er når gårdseierne gir tilbakemelding om at vi er ubyråkratiske, lette å komme i kontakt med og at vi er raskt på ballen. Vi ønsker å fortsette å være nær kunden når vi vokser enda mer, sier driftssjef Øyvind Killi.

Parkeringsaktøren har som mål om å bli mer kundevennlig og «litt mer ålreit» enn konkurrentene.  Motivasjonen for sertifiseringen springer ut av selskapets visjon om å være fremtidsrettet og bidra til en bærekraftig utvikling, men også for å kunne stille sterkere i anbudsprosesser.

– Nå må vi gjøre mye arbeid i forhold til dokumentasjon, mens med ISO kan vi bare legge sertifikatet ved søknaden, forteller driftssjef Øyvind Killi.

ISO-standarden stiller visse krav til virksomheten, og veien til sertifikat er ofte krevende. For å komme i mål, besluttet Onepark å hente inn ekstern hjelp og kompetanse.

Foto: Nydalen parkeringshus.
Foto: Onepark

– Det sto mellom Compendia og én annen aktør. Valget ble tatt etter et veldig godt innledende møte med salgskonsulent Morten Thu-Kure, hvor vi fikk svar på alle spørsmål. Det var betryggende å se at Compendia har solid erfaring med både ISO og bedrifter som ligner oss, forteller driftssjefen.

– Jeg likte spesielt godt det digitale systemet, og at konsulentene stiller med dokumentmaler som enkelt kan tilpasses vår drift, legger han til.

Han forteller at virksomheten i stor grad har de samme dokumentene og rutinene som før sertifiseringsprosessen startet, men at dette nå er mer systematisert og digitalisert.

– Det sikrer alle ansatte innsyn, og at vi gjør ting mer likt utover i organisasjonen.

I grønn ledertrøye

I sterk kontrast til vanlige fordommer om parkeringsvakter, streber Onepark etter å oppleves som «litt mer ålreit» i møte med kunder. For å nå målet, har parkeringsaktøren valgt å strekke seg enda litt lenger.

– Vi ønsker å ta posisjonen som det mest bærekraftige parkeringsselskapet i Norge, og foreløpig er det ingen som er sertifisert etter både ISO 9001 og 14001, sier Mona Elisabeth.

 Miljøsertikatet ISO 14001 er et ledd i denne strategien, men Onepark har også gjort tiltak i 2021.

– Vi har større fokus på utslipp, og har blant annet etablert europas største ladeanlegg i et innendørs parkeringshus med 18 ladestasjoner, forteller markedssjefen.

Beslutningen om å få Onepark miljø- og kvalitetssertfisert kom fra øverste hold.

På nyåret gav administrerende direktør Leif Nymoen klar beskjed til de ansatte om at Onepark skulle sertifiseres etter både ISO 9001 og 14001. Arbeidet skulle prioriteres, og fristen ble satt til utgangen av september.

Mona Elisabeth Gladhus.Onepark

Markedssjef Mona Elisabeth Gladhus har fungert som
Oneparks prosjektleder under sertifiseringsprosessen.

– Med så tydelig beskjed fra ledelsen har det vært lettere for prosjektgruppa å sette av den tiden og de ressursene som kreves, forteller prosjektleder Mona Elisabeth.

For hennes del har arbeidsmengden variert veldig, fra null timer den ene uka, til tre fulle arbeidsdager den neste. 

Driftssjef Øyvind trekker fram Mona Elisabeths engasjement og rolle som Oneparks «ISO-hærfører» som et viktig bidrag til framdriften.

– I tillegg til egne oppgaver, har hun hatt den fulle oversikten over sertifiseringsprosessen. Med én tydelig definert prosjektleder er det enklere for alle å følge opp sine oppgaver. I vårt tilfelle har det fungert veldig bra.

I tillegg til god prosjektledelse, har Compendias seniorrådgiver innen HMS og kvalitet en klar tanke om hvorfor Oneparks sertifiseringsprosess har gått så radig.

Mona Elisabeth Gladhus.Onepark
Markedssjef Mona Elisabeth Gladhus har fungert som Oneparks prosjektleder under sertifiseringsprosessen.

– Med så tydelig beskjed fra ledelsen har det vært lettere for prosjektgruppa å sette av den tiden og de ressursene som kreves, forteller prosjektleder Mona Elisabeth.

For hennes del har arbeidsmengden variert veldig, fra null timer den ene uka, til tre fulle arbeidsdager den neste. 

Driftssjef Øyvind trekker fram Mona Elisabeths engasjement og rolle som Oneparks «ISO-hærfører» som et viktig bidrag til framdriften.

– I tillegg til egne oppgaver, har hun hatt den fulle oversikten over sertifiseringsprosessen. Med én tydelig definert prosjektleder er det enklere for alle å følge opp sine oppgaver. I vårt tilfelle har det fungert veldig bra.

I tillegg til god prosjektledelse, har Compendias seniorrådgiver innen HMS og kvalitet en klar tanke om hvorfor Oneparks sertifiseringsprosess har gått så radig.

Krever engasjement fra toppledelsen

– Alt går om man har en forankring i toppledelsen. Det er førstepri. Hvis det ikke finnes interesse der, er det ikke så lett å komme gjennom en sertifisering. Etter krav i standarden skal toppledelsen vise engasjement og være en bjellesau, som får med seg resten av bedriften, fastslår Sonja Marie Skår fra Compendia.

Sammen med prosjektleder Tone Margunn Bue har hun hatt ansvaret for å implementere de ulike systemene, og sørge for å bistå Onepark i sertifiseringsarbeidet.

– I kartleggingsfasen har det gått med mye tid til å identifisere mijøaspekter, kartlegging av prosesser, samsvarsvurdering i forhold til ISO-krav og gjennomføring av workshops, forteller Tone Margunn. 

Både hun og kollegaen er fulle av lovord om Onepark-samarbeidet.

– Det er virkelig en drømmekunde. Vi har hatt en koselig og god tone med Mona Elisabeth og kollegaene gjennom hele prosjektet. De har bydd på seg selv, og det tror jeg at vi også har gjort, roser Tone Margunn.

– Det er virkelig en drømmekunde. Vi har hatt en koselig og god tone med Mona Elisabeth og kollegaene gjennom hele prosjektet. De har bydd på seg selv, og det tror jeg at vi også har gjort, roser Tone Margunn.

Dette bekreftes av den entusiastiske driftssjefen.

– Det har vært en fryd å jobbe med damene fra Compendia. Tone Margunn og Sonja Marie er utrolig dyktige på det de driver med, og samtidig fulle av humor og godt humør. Tone Margunn fortalte at de skulle holde oss i hånda fra start til slutt, og det har de virkelig gjort. 

– Hun og Sonja Marie har stilt med oversiktlige planer, klare tidsfrister og gjort masse forarbeid. Det at de har vært så gode på forberedelser, har igjen gjort at vi har klart å stille best mulig forberedt, legger Øyvind til.

Og hardt arbeid, det lønner seg som kjent.

Foto: Tone Margunn & Sonja Marie.
Oneparks driftssjef Øyvind Killi trekker fram Tone Margunn Bue og Sonja Marie Skår sine evner til å planlegge og tilrettelegge.

Dette bekreftes av den entusiastiske driftssjefen.

– Det har vært en fryd å jobbe med damene fra Compendia. Tone Margunn og Sonja Marie er utrolig dyktige på det de driver med, og samtidig fulle av humor og godt humør. Tone Margunn fortalte at de skulle holde oss i hånda fra start til slutt, og det har de virkelig gjort. Hun og Sonja Marie har stilt med oversiktlige planer, klare tidsfrister og gjort masse forarbeid. Det at de har vært så gode på forberedelser, har igjen gjort at vi har klart å stille best mulig forberedt.

Og hardt arbeid, det lønner seg som kjent.

Foto: Tone Margunn & Sonja Marie.
Oneparks driftssjef Øyvind Killi trekker fram Tone Margunn Bue og Sonja Marie Skår sine evner til å planlegge og tilrettelegge.

Sertifisering på rekordtid

– Onepark har hele tiden stilt eksepsjonelt godt forberedt, utført oppgavene de får mellom møter og virkelig vist dedikasjon til prosessen. Det er ingen tvil om at prosessen har kosta innsats og timer for dem også, skryter Tone Margunn.

Hun mener at egeninnsatsen har vært en suksessfaktor for å kunne be om sertifisering etter et halvt år.

– Alt har gått på skinner, og prosessen med å få alt implementert og på plass har gått kjappere enn hva som er vanlig, forteller Tone Margunn.

Da Onepark satte opp automatiske løsninger i sine parkeringsanlegg, gikk det flere år før konkurrentene kom på banen. Nå gjenstår det å se hvor lenge de får lede an som den eneste parkeringsaktøren med både ISO 9001 og ISO 14001.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!