Ofte stilte spørsmål:

Hjemme med sykt barn etter sykmelding?

En arbeidstaker er tilbake etter en lengre sykmelding. Har han da rett på å være hjemme med sykt barn, eller må han ha ny opptjeningstid?

Spørsmål:

Jeg har vært 100 % sykmeldt en lengre periode, men er nå tilbake på jobb i full stilling.

Jeg lurer på om den lange sykemeldingen har hatt påvirkning på retten til sykt-barn-dager. Må jeg nå ha ny opptjeningstid før jeg har rett til å være hjemme med syke barn? Jeg har to barn under 12 år.

Compendia svarer:

Du som arbeidstaker har rett til omsorgspenger ved barns sykdom selv om du har vært sykmeldt.

Vilkåret for å ha rett til omsorgspenger  ved sykt barn er at arbeidsforholdet ditt har vart i minst fire uker. (Folketrygdloven § 9-8)

Et annet vilkår er selvsagt at du må være hjemme fra jobb på grunn av nødvendig tilsyn med sykt barn.

Begrensningen på sykt-barn-dager ligger i antall dager per år.

Antall omsorgsdager

Antall omsorgsdager for syke barn er satt til 10 dager per kalenderår ved ett og to barn. De som har tre eller flere barn har 15 omsorgsdager.

Når man ikke bor sammen med den andre forelderen, og har avtale om delt bosted for barna, får begge foreldrene 10 eller 15 omsorgsdager hver, avhengig av barnetall.

Kronisk sykdom

Dersom barnet har en kronisk eller langvarig sykdom, gjelder egne regler, som sikrer foreldre rett til fri i inntil 20 dager hvert år. Denne retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Disse reglene gjelder også hvis barnet har nedsatt funksjonsevne. 

Ved aleneomsorg har du rett til dobbelt så mange permisjonsdager.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!