Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Tilbake i jobb etter ulønnet foreldrepermisjon – Hva må jeg tenke på?

Tilbake i jobb etter ulønnet foreldrepermisjon – Hva må jeg tenke på?

Jeg har vært i foreldrepermisjon i snart ett år nå. Mesteparten har vært lønnet permisjon, men for å få kabalen til å gå opp tok jeg også 4 måneder ulønnet permisjon. Hva vil det si for meg? Hvilke konsekvenser har det for meg at jeg har hatt ulønnet permisjon når jeg skal tilbake i jobb?

Compendia svarer:

Ulønnet foreldrepermisjon kan få økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt. I tillegg til at du må leve med tapt lønn i permisjonstiden er det spesielt tre ting du må være klar over når du har tatt ut ulønnet permisjon:

Retten til sykepenger

Det første er at retten til sykepenger fra arbeidsgiver faller bort dersom arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Du kan likevel motta sykepenger fra NAV fra dag 15 etter sykemeldingstidspunktet. Det er viktig å ha en skriftlig avtale med arbeidsgiver med tidspunkt for når du skal gjenoppta arbeidet etter permisjon.

Pensjonsopptjening

For det andre kan du miste pensjonsopptjening. Hør med din leder om du fortsatt er omfattet pensjonsordninger under ulønnet permisjon.

Feriepenger

Til slutt opparbeider du deg ikke feriepenger ved uttak av ulønnet foreldrepermisjon. Hvor mye feriepenger som går tapt, avhenger av hvor mange måneder med ulønnet permisjon du tok ut i opptjeningsåret. Du har likevel krav på full ferie i ferieåret i henhold til vanlige regler, men må belage deg på at deler av ferien blir ulønnet. Det kan også i denne sammenheng være verdt å minne om at arbeidsgiver ikke kan pålegge deg mer ferie enn hva dine opptjente feriepenger dekker.

 

Picture of Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Picture of Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!