Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan lederen min nekte meg å sende SMS om at jeg er syk?

Kan lederen min nekte meg å sende SMS om at jeg er syk?

Sist jeg var syk sendte jeg en SMS til sjefen min samme dag om at jeg var dårlig og ikke kunne gå på jobb. Nå sier hun at jeg ikke har rett på sykepenger for de tre dagene, siden jeg ikke ga beskjed på riktig måte. I personalhåndboka står det at SMS ikke godtas, og at jeg må ringe nærmeste leder.

Compendia svarer:

Arbeidsgiver kan ikke nekte deg sykepenger fordi du valgte å sende meldingen om sykefraværet som en tekstmelding. Det er slått fast i flere avgjørelser i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Kan ikke innskrenke lovbestemte rettigheter

Å melde fra til arbeidsgiver første sykefraværsdag er ett av vilkårene for å få sykepenger. Ifølge folketrygdloven § 8-18 gjelder arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger tidligst fra og med den dagen du gir melding om arbeidsuførheten til arbeidsgiveren din, med mindre det ikke var mulig for deg å gi en slik melding. Du må melde fra første dag også når du får sykmelding fra lege, som du kanskje først leverer senere.

Det er arbeidsgiver som skal ha meldingen, så du må forsikre deg om at du sier fra til rett person hos arbeidsgiveren din, som ofte vil være nærmeste leder. Men det gjelder ingen formkrav ut over det. Loven stiller altså ikke krav til måten du melder fra på. Det er presisert i forarbeidene til bestemmelsen, og i flere avgjørelser i Ankenemnda.

Når det gjelder retten til sykepenger, er dermed en SMS godt nok, og arbeidsgiver kan ikke innskrenke de rettighetene folketrygdloven gir deg. Det er sagt uttrykkelig i § 1-2 i loven.

Annen dokumentasjon

Du hadde kanskje mulighet til å bruke egenmelding for de tre dagene? Egenmelding vil si å melde fra om at du ikke kan jobbe fordi du er syk eller skadet, uten at du leverer sykmelding. Vær oppmerksom på at arbeidsgiver ifølge loven kan kreve at du bekrefter egenmeldingen skriftlig når du er tilbake på jobb, og at du kan miste retten til sykepenger hvis du ikke gjør det.

Hadde du sykmelding fra lege for de tre dagene, må du også levere den i tide for å ha rett til sykepenger. Den skal sendes til arbeidsgiver innen 14 dager, med mindre det ikke er mulig for deg å gjøre det.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!