All maling må ha ny faremerking

Stoffblandinger med gammel merking kan ikke lenger omsettes, etter at overgangsordningen for leverandører opphørte 1. juni 2017.
Maling, lim, lakk, rengjøringsmidler og bilpleieprodukter er blant stoffblandingene som fikk nye krav til merking i 2015. Velkjente oransje faresymboler ble skiftet ut med nye. Kravet kom med EUs nye regelverk om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, CLP. De nye kravene til klassifisering og merking av blandingsprodukter har gitt ensartet symbolbruk i hele 60 land.

Overgangsordningen avsluttes

En overgangsordning har likevel sørget for at stoffblandinger med gammel merking som allerede sto i butikkhyllene før 1. juni 2015 fortsatt kunne selges fram til 1. juni 2017. Nå avsluttes denne overgangsordningen. Krav om ny og mer ensartet merking ble først innført for rene kjemikalier. Så var det blandingsproduktenes tur.

Gjelder all omsetning

Alle norske virksomheter som framstiller, importerer for videresalg, oppbevarer eller selger blandingsprodukter, skal sørge for at produktene er merket etter den nye standarden. Det gjelder både salg til forbruker og salg til yrkesmessig bruk. Reglene gjelder også salg på internett.
Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!