Husk nye regler for sikkerhetsdatablader

Bruker virksomheten helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige stoffer? Da må dere huske å oppdatere sikkerhetsbladene innen årsskiftet.

1. juli 2021 ble 16 grunnstoff og stoffblandinger endret til bindende grenseverdier, mens ti stoffer endret til veiledende grenseverdier i den europeiske REACH-forordningen. Disse endringene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Fristen for å oppdatere sikkerhetsbladene er satt til 1. januar 2023.

I tråd med de nye reglene

Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper, skal ha et sikkerhetsdatablad. Også blandinger som ikke er klassifisert som farlig, men som inneholder minst ett farlig stoff, skal ha et sikkerhetsdatablad. Databladets viktigste funksjon er å sikre trygg bruk av kjemikalier.

Som arbeidsgiver må du sørge for at stoffkartotekene ajourføres i tråd med de nye reglene. Leverandørene dine plikter å framskaffe oppdaterte sikkerhetsdatablad gratis: enten du ønsker å få dem på papir eller elektronisk.

Overgangsvindu

Fram til årsskiftet 2022/2023 vil kjemikalieprodukter som allerede er på markedet være i tråd med gjeldende regelverk, men fra 1. januar 2023 må samtlige kjemisikkerhetsdatablader oppfylle kravene i det nye regelverket.

Overgangsvinduet er imidlertid ikke til hinder for at eksisterende sikkerhetsdatablad allerede nå kan bli oppdatert, og vi anbefaler at dere starter arbeidet allerede nå.

Kilde: Arbeidstilsynet

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!