Har du rett på lønn når naturkreftene hindrer deg fra å komme på jobb?

Hva skjer når bedriften din eller barnehagen til ungene dine må stenge på grunn av ekstremvær?

2024 startet med store snømengder flere steder i landet, så store at Statens vegvesen i perioder har anbefalt å la bilen stå. Også kollektivtransport har møtt store utfordringer. I starten av januar valgte noen kommuner å stenge både barnehager og skoler, flere bedrifter ble påvirket og arbeidstakere kom seg ikke på jobb.

Våre jurister har fått flere spørsmål om hvilke rettigheter og plikter arbeidsgivere og arbeidstakere har når en ikke kan møte på jobb på grunn av været.

Scenario 1: Bedriften stenger

– Må arbeidsgiver betale lønn hvis bedriften stenger dørene på grunn av store snømengder eller annet ekstremvær?

– Ja, det er arbeidsgiver som har lønnsansvaret i tilfeller der naturkreftene sørger for stengte dører hos en bedrift og ansatte ikke kan komme på jobb, hvis ikke annet er avtalt i arbeidsavtalene, sier Anne Toril Johnsgaard, jurist og seniorrådgiver HR i Compendia.

– Finnes det muligheter til å jobbe hjemmefra kan det være en løsning. I slike situasjoner bør arbeidsgiver og arbeidstaker spille på lag, legger hun til.

Permittering av ansatte kan i noen tilfeller være aktuelt hvis naturkreftene legger vrangsida til over lengre tid.
– Det gjelder først og fremst i private bedrifter. Naturhendendelser kan føre til at både varslingsfristen og perioden med lønnsplikt blir kortere enn det som er hovedregelen, sier Johnsgaard.

Scenario 2: Arbeidstaker kommer seg ikke på jobb

– Hva med foreldre som ikke kan jobbe når barnehagen stenger, eller arbeidstakere som ikke kommer fram til arbeidsstedet sitt på grunn av ekstremvær?
– Det er den ansatte som har ansvaret for å møte på jobb til rett tid. Ekstremvær gir ingen rett til fri med lønn. Det gjør heller ikke stengte barnehager og skoler. Arbeidstaker har ingen lovfestede retter i en slik situasjon, sier juristen.
Hun oppfordrer arbeidsgiver og arbeidstaker til å ha en god dialog for å sammen finne løsninger.
– Kanskje er det mulig med fleksible arbeidstider og hjemmekontor, ta ut en feriedag, avspasering eller jobbe inn tiden en må være hjemme på et senere tidspunkt, sier Johnsgaard.
Hun poengterer at omsorgsdagene du har krav på når barnet ditt eller barnepasser er syk ikke kan brukes når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av uvær.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!