Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Når skal feriepengene utbetales?

Kan jeg si nei til å jobbe ekstra?

Ganske ofte blir jeg pålagt å jobbe noen timer ekstra. Fordi jeg må hente i barnehagen, skaper det noen utfordringer å måtte bli igjen på jobb. Jeg har avtalt å jobbe 80 % dette året, men har likevel inntrykk av å bli spurt oftere enn andre. Kan sjefen min kreve at jeg jobber så mye ekstra? 

Compendia svarer:

Sjefen din kan ikke uten videre kreve at du jobber mer enn det som er avtalt, altså 80%. For det første er det bare i visse situasjoner arbeidsgiver kan pålegge ansatte å jobbe ut over avtalt arbeidstid. For det andre gir loven deg noen muligheter til å bli fritatt fra slikt ekstraarbeid. Disse begrensningene i arbeidsgivers mulighet til å pålegge deg å jobbe mer, gjelder ikke bare for overtidsarbeid, men for alt arbeid ut over det som er avtalt.

Din mulighet for fritak

I den aktuelle situasjonen kan du rett og slett be om å få slippe, hvis du ikke orker, har lyst eller kan jobbe de ekstra timene. Da har sjefen din plikt til å innfri kravet ditt hvis andre kan gjøre jobben, eller arbeidet kan utsettes uten at det skjer noen skade.
At du må hente i barnehagen gir deg et ekstra vern. Da har du rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid ut over avtalt arbeidstid. Å ha små barn er nemlig en tungtveiende sosial grunn som arbeidsgiver må ta hensyn til. Her bør altså situasjonen løse seg, om du tar en prat med lederen din.

Vilkår for å pålegge overtid og merarbeid

Du forteller at du ganske ofte blir bedt om å jobbe ekstra. Betyr det at merarbeid og overtid blir brukt som en nokså fast ordning hos dere, kan det være at vilkårene for slikt arbeid ikke er oppfylt.
For å kunne pålegge ansatte å jobbe ut over avtalt arbeidstid, må det være et særskilt behov for å få jobben gjort, som er avgrenset i tid. Det må være en litt ekstraordinær situasjon, med andre ord.
Det kan handle om at mange er syke, at det må en ekstrainnsats til for å unngå at råstoff, produkter eller maskiner tar skade, eller det kan handle om et uventet arbeidspress av andre grunner. Sesongmessige svingninger kan være en slik situasjon, selv om det ofte er forutsigbart at arbeidsmengden vil toppe seg til enkelte tider av året.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!