Derfor bør du ha et kvalitetssystem

God styring og kontroll kan utgjøre forskjellen på vellykkede og mislykkede prosjekter. Ofte er et solid kvalitetssystem helt grunnleggende for å oppnå suksess.

Med et kvalitetssystem får du kontroll på leveransene dine, enten du leverer produkter eller tjenester.

Det aller viktigste argumentet for å skaffe seg et kvalitetssystem er at du blir tryggere på at du leverer akkurat det kunden har bestilt.

Vekst og varig forbedring

Systemet gjør det enklere å forbedre seg, ettersom du lettere fanger opp ting som ikke fungerer. Dermed vet du hvor det må gjøres endringer. Ved å forebygge feil og mangler blir resultatene mer forutsigbare, og kostnadene reduseres.

Rådgivere i workshop med kunde. Foto.

Dokumentasjon står sentralt i et kvalitetssystem, og systemet gir de ansatte en inngang til å bli kjent med hva virksomheten faktisk driver med. Dette vil bidra til at man kan levere mer mer konsekvent og enhetlig.

Erfaringsoverføring er et viktig poeng, med systemet sikres kontinuitet når sentrale ansatte slutter.

Dokumenter er én ting, praktisk tilnærming er en annen. Kvalitetssystemet gjør det lettere å sikre at det finnes en sammenheng mellom liv og lære. For at det skal etableres en felles praksis, bør systemet etableres i bedriftskulturen.

For ambisiøse virksomheter i vekst

Alle bør ha et kvalitetssystem, men det er spesielt viktig for bedrifter og virksomheter som er i vekst. Ofte er det faktisk slik at kvalitetssystemet bør komme på plass før personalhåndboken. Det er tross alt er kvaliteten på produktene og tjeneste dine som danner livsgrunnlaget for virksomheten. 

Kvalitetssystemet legger til rette for en tryggere vekst, og sikrer at virksomheten gjør ting riktig underveis. Når kvaliteten på leveransene dine øker, vil dette trolig smitte over på antall oppdrag og behov for ansatte. Det vil da være naturlig å investere i en personalhåndbok som enkelt gir svar på plikter og rettigheter, slik at du kan fokusere på videre vekst og utvikling. 

 Å ha tilgang på all relevant informasjon gir kontroll og skaper oversikt. Med vårt system kan du samle dette innholdet på ett sted.

Kvalitetssystemet hjelper oss å bygge en sterk, felles sikkerhetskultur og utmerket kvalitet på alle områder. Det sørger også for at sluttkundene og partnerne våre nyter godt av det kontinuerlige forbedringsarbeidet som vi gjør.

Tine Hegre

Leder HMS & kvalitet i Gasum Group

Logo: Gasum (med transparent bakgrunn).

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!