Er du klar for morgendagens arbeidsmarked?

Arbeidsstokken blir eldre, men vi trenger flere og flere hender. Hvordan skal denne utfordringen løses?

– I dag utgjør de som skal finansiere velferdsstaten og bemanne helsesektoren vår 3,8 personer per pensjonist, men i 2050 er regnestykket annerledes. Da er tallet redusert til 2,3 yrkesaktive per pensjonist. Dette er en stor utfordring, sier Marte Hagerup Røken, HR- rådgiver og AI-trener i Compendia.

Sammen med kollega Mette Reiten har hun noen gode tips og råd til hvordan gripe fatt utfordringene i både dagens- og morgendagens arbeidsmarked. Her er det nemlig mer enn eldrebølgen som kommer til å skylle inn over oss.

– Behov for omstilling

– Arbeidslivet er i en enorm utvikling og tall tyder på 30-40 prosent av dagens jobber vil forsvinne eller endre seg i årene framover. Flere og flere manuelle jobber overtas av teknologi. Men hva med personene som har hatt disse jobbene? Her er det et enormt behov for omstilling, sier HR-rådgiver Reiten og peker på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.

– Det er kanskje lett å tenke at løsningen på kompetansegapet er å bare bytte ut den gamle arbeidsstokken med en ny, men så enkelt er det ikke. For det første har arbeidsgivere en plikt til å tilby sine ansatte opplæring for å kunne møte nye oppgaver og nye kompetansekrav. For det andre er det ikke sikkert du har noen ny arbeidstaker å bytte i. Ved å nærme seg problemet med først å tenke utvikling av egne ansatte, kan en arbeidsgiver sikre seg selv den arbeidskraften virksomheten vil ha behov for, legger hun til.

“Vi har sett eksempler på at arbeidsgivere ikke vil ansette personer over 50 år. Da vil du potensielt gå glipp av mange godt kvalifiserte og kompetente arbeidstakere.”

Reiten peker også på et endret regelverk rundt dette med å holde arbeidstakere lenger i jobb. Ikke bare er det nærliggende å tro at vi vil få sterkere statlige føringer og forventninger. Saken er at hver enkelt bedrift kommer til å trenge det også.

– Vi må brette opp ermene og lete etter muligheter – hvordan klarer vi å holde på de folkene vi har lengst mulig? Hvordan får vi personer til å ønske å jobbe et år eller to lenger enn de kanskje hadde tenkt i utgangspunktet, spør Reiten og vrir over på et viktig tema: Seniorpolitikk. For hvordan tenker vi egentlig rundt den store gruppa seniorer i arbeidslivet.

– I stedet for å spørre «Når har du tenkt å gå av?», kan vi spørre: «Hva skal til for at du vil jobbe ett år til?», mener Compendia-rådgiveren og viser i denne sammenheng til et foredrag holdt av Nina Melsom i NHO. 

Hvor stor er rekrutteringspoolen din?

De to rådgiverne er også opptatt av at arbeidsgivere må sørge for å ha så mange som mulig i «rekrutteringspoolen» sin – altså de personene virksomheten ser på som aktuelle søkere. Dette øker sjansen for å finne drømmekandidaten.

– Vi har sett eksempler på at arbeidsgivere ikke vil ansette personer over 50 år. Da vil du potensielt gå glipp av mange godt kvalifiserte og kompetente arbeidstakere, sier Reiten.

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning fra 2022 viser også at sammensatte grupper gir bedre innovasjon, flere idéer og en bredde i kunnskap og kompetanse. Å satse på mangfold kan nemlig øke lønnsomheten og kundetilfredsheten, redusere sykefraværet og føre til bedre jobbtilfredshet.

– Å satse på mangfold på arbeidsplassen kan bli en vinn-vinn-situasjon, sier Hagerup Røken og minner om at det er ulovlig å diskriminere på bakgrunn av kriterier som kjønn, alder, etnisitet med mer.

– Men du får ikke automatisk mangfold bare ved fravær av diskriminering. Du må være bevisst på dine egne holdninger når du ser på søknadsbunken. I tillegg må du sørge for god inkludering. Det holder ikke å invitere noen inn, du må også sørge for at de er velkomne og at det er plass til de, poengterer Hagerup Røken

Eksempler på manglende inkludering kan være å ikke ha tilfredsstillende garderobeløsninger eller arbeidsklær for kvinner i et mannsdominert miljø. Eller sosiale velferdsarrangement som dreier seg mye rundt alkohol eller fysiske aktiviteter som ikke er tilrettelagt for alle.

– For å lykkes i morgendagens arbeidsmarked må vi se løsninger, slår HR-ekspertene fast.

Compendia har HR-rådgivere med lang erfaring. Sitter du alene med utfordringer og ønsker en sparringspartner? Ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne med å se løsningene.

Jorunn Erga Steinsland

Digitalmarkedsfører og innholdsprodusent

Jorunn Erga Steinsland

Digitalmarkedsfører og innholdsprodusent

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!