Far får økt selvstendig rett til foreldrepenger

Snart kan far og medmor som har rett til foreldrepenger ta ut 8 uker av fellesperioden, selv om mor ikke er i arbeid eller studerer.

Far og medmor skal også kunne velge å ta ut foreldrepenger under den to uker lange omsorgspermisjonen i forbindelse med fødselen. Endringene vil gjelde de som får barn 2. august 2022 eller senere.

Lovendringen blir gjennomført for å tilpasse norsk rett til EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv. 

Selvstendig rett til foreldrepenger i 8 uker

Slik loven er nå, må mor oppfylle visse krav for at far skal kunne ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote, altså fellesperioden. Mor må enten jobbe, ta utdanning eller delta i introduksjonsprogram eller kvalifiseringsprogram, for at far skal kunne ta deler av fellesperioden. Far kan også ta deler av fellesperioden hvis mor ikke kan ta seg av barnet fordi hun er syk, skadet eller innlagt i helseinstitusjon. Ofte blir disse vilkårene referert til som aktivitetskrav for mor.

Når barnet blir født etter 1. august 2022, vil lovendringen gi far og medmor rett til foreldrepenger i 8 uker av fellesperioden, selv om mor ikke er i en slik situasjon at aktivitetskravet er oppfylt.

Foreldrepenger under omsorgspermisjonen

Far og medmor har lenge hatt rett til 2 uker omsorgspermisjon, som skal brukes for å bistå mor i forbindelse med fødselen. Retten til permisjon følger av arbeidsmiljøloven § 12-3.

Noen arbeidsgivere gir far og medmor rett til lønn i de to ukene. Andre har krav på lønn etter bestemmelser i tariffavtale. Men folketrygdloven gir etter dagens ordning ingen rett til ytelser. Når lovendringen trer i kraft 2. august 2022, kan far og medmor velge å ta ut foreldrepenger i de to ukene. Det vil være et unntak fra regelen om at far ikke kan ta ut foreldrepenger de første 6 ukene etter fødselen, og betyr at foreldrene kan ta ut foreldrepenger samtidig i denne perioden. Regelen blir tatt inn i folketrygdloven § 14-9, sjette ledd.

Antall uker med foreldrepenger blir ikke økt totalt sett. Det betyr at om far og medmor velger å ta ut foreldrepenger under omsorgspermisjonen, får de færre uker med foreldrepenger senere.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!