Utvidet rett til foreldrepenger når mor føder for tidlig

1. juli 2019 ble perioden med foreldrepenger når barnet blir født mye før tiden utvidet. De ekstra ukene blir lagt til fellesperioden hvis begge foreldre har rett på foreldrepenger. Eventuelle pleiepenger foreldrene har rett på blir trukket fra.
Stønadsperioden med foreldrepenger er normalt 49 uker med full sats eller 59 uker med 80 % sats. Siden mor må ta tre uker av stønadsperioden før termin, er foreldrepengeperioden 46/56 uker regnet fra fødselen.

Når barnet blir født før uke 33

Med den nye bestemmelsen blir stønadsperioden utvidet når barnet blir født før uke 33 i svangerskapet.

Utvidelsen regnes fra og med fødselsdato til og med dagen før termindato. Disse ukene blir lagt til den ordinære stønadsperioden. Reglene går fram av en ny bestemmelse i folketrygdloven, § 14-10 a. Lovendringen gjelder for barn født 1. juli 2019 eller senere. Dermed får foreldre til premature barn utvidet perioden med foreldrepenger som om barnet var født til termin.

Foreldre har rett til foreldrepermisjon så lenge de får foreldrepenger fra folketrygden, ifølge arbeidsmiljøloven § 12-5. Permisjonsreglene i arbeidsmiljøloven er ikke endret. Lovendringen gjelder for barn født 1. juli 2019 eller senere.

“Stønadsperioden blir utvidet når barnet blir født før uke 33 .”

Hvis mor og barn reiser hjem som normalt

Reiser mor og barn hjem fra sykehuset etter normal barseltid, blir foreldrepengeperioden forlenget med tiden fra faktisk fødsel til termindato. For eksempel: Mor har termin i uke 40, og barnet blir født i uke 32. Foreldrepengeperioden blir da utvidet med 8 uker (40 dager). De 8 ukene legges til fellesperioden. Avhengig av om foreldrene velger full eller redusert sats, blir fellesperioden da 24 eller 26 uker (16+8 eller 18+8).

Når barnet er på sykehus

Så lenge barnet er på sykehus vil foreldrene normalt ha rett på pleiepenger. Antall dager foreldrene har rett på pleiepenger blir trukket fra den utvidede stønadsperioden. Fradraget begrenses altså oppad til det antallet uker foreldrepengeperioden blir utvidet med.

Mor har termin i uke 40, men føder i uke 29. Det er 11 uker forskjell mellom faktisk fødsel og termindato. De fem første ukene etter fødselen er barnet innlagt på sykehus, og foreldrene får pleiepenger. De fem ukene med pleiepenger blir trukket fra. I disse fem ukene blir uttaket av foreldrepenger utsatt.

På den måten får foreldrene kompensert perioden fra fødselen til termindatoen gjennom en kombinasjon av pleiepenger og foreldrepenger.
I arbeidet med lovendringen har man forsøkt å gjennomføre endringen uten å endre regelverket for pleiepenger eller hovedtrekkene i regelverket for foreldrepenger. Løsningen ble en slik samordning mellom de to ytelsene.

Kan utsette foreldrepengene

Det skal fortsatt være mulig å utsette uttaket av foreldrepengene til barnet blir utskrevet fra sykehuset, ifølge § 14-11.

 

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!