Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Går jeg glipp av fast ansettelse på grunn av foreldrepermisjonen?

Går jeg glipp av fast ansettelse på grunn av foreldrepermisjonen?

Jeg krevde nylig fast ansettelse etter å ha vært vikar i drøyt 3 år. Men arbeidsgiver sa nei, siden jeg har vært i foreldrepermisjon deler av tiden. Kan arbeidsgiver avslå kravet på et slikt grunnlag?

Compendia svarer:

Har du vært sammenhengende midlertidig ansatt som vikar i mer enn 3 år, skal du anses som fast ansatt. Tiden du var i foreldrepermisjon skal ikke trekkes fra når arbeidsgiver beregner hvor lenge du har vært ansatt som vikar. Regelen står i arbeidsmiljøloven § 14-9 (7).

Lovendring i 2010

For mange år siden var regelen annerledes. Da skulle fravær på grunn av permisjon, sykdom eller militærtjeneste normalt trekkes fra når man beregnet lengden på det midlertidige ansettelsesforholdet.
Men det ble endret i 2010. Da kom det inn en setning i bestemmelsen som uttrykkelig sier at det ikke skal gjøres fradrag for arbeidstakers fravær når ansettelsestiden beregnes. Det var flere grunner til det.

Diskriminerende?

Blant annet mente man at den tidligere regelen trolig var i strid med likestillingsbestemmelsene. Likestillingsombudet hadde nemlig noen år tidligere kommet til at det å trekke fra fødselspermisjonen når man skulle beregne «sammenhengende tjenestetid» for statsansatte etter den tidligere tjenestemannsloven var i strid med likestillingsloven § 3 og dermed diskriminerende. Det talte for at det samme ville gjelde når man beregnet den sammenhengende ansettelsestiden til en midlertidig ansatt i forbindelse med retten til fast ansettelse.

Hvis arbeidsgiveren din fortsatt står på sitt, kan du ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet og rådføre deg med dem, før du eventuelt bringer saken inn for Diskrimineringsnemnda.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!