Hva lurer de ansatte på?

For at du skal slippe å lure på hva de ansatte lurer på, har vi identifisert de 8 mest stilte HR-spørsmålene hos norske virksomheter.

En personalhåndbok kan være en super måte å kommunisere lover, interne rutiner og regler. Med en digital personalhåndbok blir all informasjon om personal, HR og HMS tilgjengelig på en forståelig, presis og effektiv måte. Når alle ansatte har tilgang på lik linje, er det enklere å holde hele organisasjonen oppdatert til enhver tid.

Compendia har laget over 400 personalhåndbøker. Vi vet hva de ansatte trenger hjelp til – og når de trenger det.

Full oversikt over din virksomhet

Innsikt blir ofte omtalt som «det nye gullet», og uten innsikt er det vanskelig å forbedre seg.

Blir et spørsmål stilt igjen og igjen, kan det tyde på at informasjonen ikke er god nok til å hjelpe de ansatte med å løse en spesifikk oppgave. Dette kan skyldes at svaret er mangelfullt, upresist eller ikke beskriver det de ansatte er på jakt etter.

Et mål bør være å fange opp disse gjentakende spørsmålene, og gjøre en endring basert på innsikten. Som gevinst får man mer selvstendige ansatte som føler seg bedre ivaretatt.

Illustrasjon: Søkefelt.

Et mål bør være å fange opp disse gjentakende spørsmålene, og gjøre en endring basert på innsikten. Som gevinst får man mer selvstendige ansatte som føler seg bedre ivaretatt.

Illustrasjon: Søkefelt.

8 temaer å merke seg

Listen under bygger på innsikt og data hentet fra alle våre kunder, men med personalhåndbok og chatbot fra Compendia får du tilgang til analyseverktøy og statistikk for din virksomhet.

Hvis du er nysgjerrig på hva de ansatte lurte på før 12.mars 2020, får du fasiten i denne artikkelen.

Illustrasjon: Tenkeboble med spørsmålstegn.
  1. Databriller
  2. Helseforsikring
  3. Permittering
  4. Mobiltelefon
  5. Smittevern
  6. Timeføring
  7. Lønn
  8. Permisjon

Et fortrinn for deg og dine ansatte

Så, hvordan kan du utnytte og bruke denne kunnskapen?

Ved å samle alle henvendelser i ett system, kan man enkelt se hvor mange ganger spørsmål fra ulike kategorier dukker opp, samt hvor mange henvendelser som kommer inn per dag, uke og måned.

Når du vet hvor behovet er størst, vet du også hvilke temaer som det bør fokuseres på. Innsikten gir deg mulighet til å utbedre populære sider i personalhåndboken, og anledning til å intensivere internkommunikasjonen. Eksempelvis kan man løfte fram tema som ferie og velferdsgoder på forsiden av personalhåndboken, i en kunnskapsbase, artikler og videoer.

Foto: Hent fram de mest populære temaene i personalhåndboken.

Hvis de ansatte vet at de raskt og enkelt finner svar på sine spørsmål i personalhåndboken, eller ved å spørre chatbotten HR-Henry, vil de i mindre grad ha behov for å kontakte HR. 

Tiden som blir spart på administrative og gjentakende spørsmål kan de ansatte ved HR-avdelingen bruke til andre oppgaver, som medarbeiderundersøkelser og mer komplekse problemstillinger.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!