Med HR-Henry kan du vinke farvel til søk og menyer

Chatbotten HR-Henry elsker å prate, og hver uke har han tusenvis av samtaler med ansatte i norske virksomheter. Når HR-Henry ansettes, slipper kollegaene hans å forholde seg til jungelen av menyer og systemer på arbeidsplassen.

Fremdeles er det mange HR-ledere og andre bransjer, som bruker mye tid på repeterende oppgaver og spørsmål. I snitt går 40 prosent av arbeidstiden til HR med til dette. [1] Mye av informasjonen som de ansatte spør etter både kan, og bør være, selvbetjent.

– De fleste virksomheter sitter på alt av nødvendig informasjon, systemer, personalhåndbok og intranett – men det er ofte vanskelig og tungvint å finne svar på akkurat det man er ute etter, sier Børge Brunes.

Børge er produktleder i Compendia, «far» til HR-Henry og hans «personlige trener».

[1] https://chatbotsmagazine.com/how-hr-can-benefit-from-ai-and-chatbots-98b01a7e93c

Gir fasiten

Alt HR-Henry kan i dag, har han lært seg som ansatt hos en rekke ulike virksomheter. Per i dag forstår han 1100 ulike problemstillinger. Det gjør at man slipper å anta eller gjette seg fram til hva de ansatte lurer på.

– Når vi går gjennom loggen til HR-Henry, ser vi at mange av de samme spørsmålene går igjen, forteller Børge.

Svarene på disse spørsmålene finnes, men de ligger kanskje godt gjemt, i lange dokumenter eller er formulert på en måte som gjør dem vanskelig å forstå.

– Problemet er at om de ansatte ikke raskt og enkelt får svar, ender de likevel med å kontakte HR per e-post eller telefon. Da vil heller ikke systemene bli brukt slik de er tiltenkt.

For 3-4 år siden var det «godt nok» for HR å svare innen et par dager. Nå ønsker de ansatte raske løsninger på problemene, og selv det å vente 1 time kan oppleves som lenge.

Det er her HR-Henry kommer inn i bildet.

Illustrasjon av dialog med HR-Henry om permisjon

Dette skiller samtale fra menyer og søk

  1. I en samtale stiller man spørsmål – og man får svar​
  2. Du slipper å lete, og bruker mindre tid på å finne ut det du lurer på​
  3. HR-Henry stiller oppfølgingsspørsmål hvis han er usikker på hvilket svar han skal gi​
  4. Man unngår misforståelser: både arbeidsgiver og ansatt kan føle seg trygg på at svaret som blir gitt er korrekt​

Ved å ansette en HR-Henry, kan man dermed lettere møte de ulike forventningene i virksomheten, og fylle eventuelle gap.

For at chatbotten skal kunne utføre jobben best mulig, er det spesielt én ting som er avgjørende:

– Ikke gjem HR-Henry! For at chatbotten skal bli brukt mest mulig, er det viktig å gjøre han tilgjengelig på så mange flater som mulig, sier Børge.

Samtalebotten trenger nemlig ikke bare å «jobbe og bo» på ett, enkelt sted: du kan plassere HR-Henry blant annet på intranett, personalhåndboken, Episerver, Teams, Messenger og SuperOffice.

Bilde av Høgskolen på Vestlandet sin personalhåndbok
Hos Høgskulen på Vestlandet, er HR-Henry det første som møter deg på intranett.

Få mer ut av ressursene dine

Nå er det ikke slik at du må endre eller forkaste alt av systemer. HR-Henrys oppgave er å hjelpe de ansatte med å navigere i jungelen av oppslagsverk og digitale dokumenter.

– Han hjelper deg med å få mer ut av investeringene som du allerede har gjort, sier Børge.

Gevinsten kan bli betydelig: en økning på inntil 70 prosent i bruken av personalhåndboken, og en tredjedel færre e-poster.  

Av alle spørsmål han får, kan HR-Henry svare på mellom 75 og 85 prosent.

Men når en robot overtar en god slump av arbeidsoppgavene, hva skjer da med de ansatte ved HR-avdelingen?

– La mennesker gjøre det mennesker er gode på. Det er bedre at de fysiske ansatte ved HR-avdelingen bruker tiden sin på mer komplekse oppgaver, som krever faglig ekspertise, subjektive vurderinger, humor, medmenneskelighet eller strategiske evner.

HR-HENRY HOS KUNDER:

Er du klar til å vinke farvel til søk og menyer?

Se webinaret «HR-Henry gjør menyer og søk utdatert» for å oppleve HR-Henry i aksjon.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!