Rammer for alkohol i sosiale møter utenfor jobb?

Bør det være rammer for alkohol på faglig-sosiale samlinger utenom arbeidstid, og hvordan lager man retningslinjer uten at de ansatte reagerer negativt?

Spørsmål:

Jeg er mellomleder i en liten kompetansebedrift, og kompetansedeling er en viktig verdi hos oss. En ettermiddag i måneden har vi det vi kaller «Læringstimen» – en faglig-sosial samling rett etter jobb der vi deler med hverandre noe vi har jobbet med eller lært i det siste. Vi bestiller alltid pizza, i tillegg handler vi inn øl, vin og mineralvann.

Ingen ansatte er pålagt å være med, og det regnes heller ikke som arbeidstid. Holdningen er likevel at folk kommer, og det er alltid god stemning. De fleste vil nok si at Læringstimen har stor betydning både for informasjonsutveksling og arbeidsmiljøet. Jeg har likevel begynt å kjenne på at dette ikke er helt greit. Vi har hatt et par tilfeller der enkelte har drukket for mye. Jeg mener vi trenger noen rammer for bruk av alkohol, men er redd for å skape sur stemning hvis jeg tar det opp.

Compendia svarer:
Det er bred enighet om at alkohol og jobb ikke hører sammen. Samtidig flyter grensene mellom jobb og privatliv stadig mer over i hverandre. Det kan skape vanskelige problemstillinger. De fleste er nok vant med at det serveres alkohol på julebordet, men hva med de mer sammensatte samlingene – studieturer, kick-off og andre faglige samlinger utenfor arbeidstid?

Ulike holdninger og retningslinjer

Vår erfaring er at holdningene til alkohol er ganske like uavhengig av bransje, men at måten det håndteres på i praksis kan variere. Det kan handle om grenser for hvor mye arbeidsgiver betaler, og om det er laget konkrete rutiner for de ulike arrangementene. I virksomheter med et bevisst AKAN-arbeid, er det som regel utarbeidet en rusmiddelpolitikk og konkrete retningslinjer.

Folkehelseinstituttet har kartlagt holdninger til alkoholbruk i norsk arbeidsliv. Rapporten viser at det er få som ønsker å fjerne alkohol helt fra jobbrelaterte festlige sammenkomster. Flertallet ønsker likevel retningslinjer for alkoholbruk relatert til jobb, også det som foregår utenfor arbeidstid.

En annen undersøkelse, gjennomført på vegne av Actis (Rusfeltets samarbeidsorgan), viser at hver tredje arbeidstaker mener det drikkes for mye i jobbsammenheng.

Det er tydelige signaler, og noe du kan ta med deg til støtte for å innføre visse retningslinjer. Ryddige rutiner for alkohol er også positivt for virksomhetens omdømme.

Hygge eller uhygge?

Sosiale opplegg med alkohol er ofte utgangspunkt for mye hygge, men kan som du nevner være utfordrende. Du er ikke alene om å frykte at det skaper dårlig stemning å innføre restriksjoner. Men sannsynligvis er det flere enn deg som kjenner på det samme. Du vil høyst sannsynlig bli respektert for at du våger å ta opp temaet.

Tydelige retningslinjer

Utgangspunktet kan nettopp være at det er smart å ha retningslinjer for alkoholbruk, og å involvere de ansatte når de skal utarbeides. Å ha tydelige retningslinjer handler ikke om forbud i alle sammenhenger, men om å etablere noen prinsipper for å skape ryddighet og forutsigbarhet. Å utarbeide rammer og retningslinjer sammen er også med på å danne et felles verdigrunnlag.

De som har utarbeidet slike retningslinjer er oftest helt tydelige på at alkohol aldri skal nytes i arbeidstiden. Videre ser vi varianter av modeller der det settes konkrete grenser.

Hvor går grensene?

For eksempel kunne en se for seg at serveringen på Læringstimen var begrenset til en alkoholenhet, eller at det ikke skal serveres alkohol før det faglige programmet er avsluttet. Det vil kunne bidra til å begrense det totale konsumet. Noen vil helt sikkert mene at det ikke bør serveres alkohol på slike samlinger i det hele tatt.

Det er ingen tvil om at det også i et arbeidsmiljø kan oppstå uønskede hendelser i kombinasjon med alkoholbruk. Hvis bedriften har noen gode og utvalgte medarbeidere som er med og tar et mer uformelt ansvar, kan det bidra til at uheldige episoder unngås.

Mine råd:

 1. Meld «Alkohol på sosiale arrangement» som sak til ledelsen.
 2. Involver de ansatte i arbeidet med eventuelle retningslinjer for alkoholbruk.
 3. Aktuelle spørsmål kan være:
  Hvilke holdninger har vi til alkohol og arbeidsliv?
  Hva er drikke-kulturen i vår virksomhet? Hva er bra og hva er utfordrende?
  Hvilke rutiner for alkoholservering skal vi ha?
  Hvilke av våre sosiale arrangement bør være alkoholfrie?
Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!