ISO 45001 og OHSAS 18001 - hva er forskjellen?

Motivert for å skape et bedre og mer bærekraftig arbeidsmiljø? Da har du sikkert hørt om standardene ISO 45001 og OHSAS 18001.

Enten målet er å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for ansatte, reduserer risikoen for arbeidsrelaterte skader og sykdommer, bedre virksomhetens omdømme, øke produktiviteten eller å oppfylle lovkrav, kan svaret være en sertifisering for arbeidsmiljø.

I den sammenheng har du sikkert hørt om OHSAS og ISO. Britiske OHSAS 18001, som har vært mye brukt i Norge, ble erstattet av ISO 45001 tilbake i 2021.

Gammelt vs nytt

Det er flere forskjeller mellom de to standardene, men enkelt forklart kan man si at OHSAS 18001 i større grad fokuserte på interne farer, og hvordan man best kan kontrollere disse.

Foto: Arbeidsmiljø hvor det jobbes på tak - ISO 45001.
  1. ISO 45001 har, i tråd med andre og nyere ISO-standarder, en mer helhetlig tilnærmelse til risiko.
  2. Standarden tar i større grad hensyn til virksomhetens kontekst og kontinuerlig forbedring enn OHSAS 18001 og tidligere standarder for arbeidshelse og sikkerhet, samtidig som den stiller sterkere krav til ledelsen.
  3. I tillegg til å jobbe forebyggende for minimere sjansen for fremtidig risiko, fokuserer ISO 45001 også på å finne muligheter for å forbedre det interne arbeidet knyttet til arbeidsmiljø.
  4. ISO 45001 er utviklet for å være samordnet med andre ISO-standarder, spesielt kvalitetsstandarden 9001 og miljøstandarden 14001, og kan derfor på enkelt tilpasses virksomhetens eksisterende ledelsessystem. 

Et frivillig konkurransefortrinn

Det er fremdeles frivillig å bli arbeidsmiljøsertifisert, med unntak av noen tilfeller der kunder og myndigheter krever ISO-sertifisering.

Du kan også risikere at konkurrentene dine er sertifisert, og at du derfor ikke stiller like sterkt i anbuds- og rekrutteringsprosesser. De beste arbeidstakerne ønsker å jobbe for sikre og profesjonelle aktører, og med ISO 45001 demonstrerer virksomheten at de ansattes arbeidsforhold er en viktig prioritering.

Standarden er relevant for organisasjoner i alle størrelser, bransjer og sektorer, og kan enkelt tilpasses for å imøtekomme virksomhetens egne behov og mål.

Til syvende og sist kan 45001-sertifikatet kan være det lille ekstra som skiller deg fra konkurrentene.

Trenger du hjelp?

Lurer du på hvor mye det koster å få virksomheten ISO-sertifisert, eller hvor lang tid det tar? Kontakt oss!

Rådgiverene våre hjelper deg gjerne med å gjerne med å gjøre en krevende prosess enklere. Vår erfaring er din trygghet.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!