Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan jeg kreve å ta sommerferie i oppsigelsestiden?

Kan jeg kreve å ta sommerferie i oppsigelsestiden?

Jeg har fått ny jobb, med første arbeidsdag 1. september. Da jeg sa opp stillingen min i mai, var ikke tidspunktet for sommerferien avtalt ennå. Nå lurer jeg på om jeg kan kreve å ta sommerferie i oppsigelsestiden.

Compendia svarer:

Som arbeidstaker kan du kreve å få 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, altså 1. juni til 30. september. Det gjelder også når du har sagt opp stillingen din. Siden du begynner i den nye jobben 1. september, kan du ikke kreve å ta sommerferien hos ny arbeidsgiver i september. Men ferieloven gir deg krav på å ta de 3 ukene med ferie mens du er ansatt på nåværende arbeidsplass, hvis det ellers ikke er mulig for deg å ta ferie i hovedferieperioden.

Krav på ferie som normalt

Når det er arbeidstaker som sier opp, skal ferie avtales og avvikles på samme måte som ellers, ifølge ferieloven § 8 (2). Du bør derfor ta kontakt med lederen din så snart som mulig for å få avtalt tidspunkt for ferie. Du har krav på å bli lyttet til når det gjelder ferieønsker. Men det er arbeidsgiveren din som har det siste ordet hvis dere ikke blir enige, med noen unntak. Og ett slikt unntak er altså din rett til å kreve tre uker sommerferie i løpet av denne hovedferieperioden.

Hvilken arbeidsgiver skal du ta sommerferie hos?

Det er likevel normalt arbeidsgiver som avgjør når i hovedferieperioden du skal ha sommerferien din, hvis dere ikke blir enige om det. Og siden arbeidsgiver ofte har behov for at arbeidstaker er på jobb i oppsigelsestiden for å få mest mulig arbeid unnagjort før vedkommende slutter, kan det bli diskusjon rundt tidspunktet for sommerferien. Arbeidsgiver foretrekker kanskje at du avvikler ferien etter at du har begynt hos ny arbeidsgiver.

Derfor har ferieloven et par bestemmelser som regulerer slike situasjoner.

Starter i ny jobb etter 15. august

Som nevnt har du ifølge ferieloven § 8 (4) krav på tre uker sommerferie hos nåværende arbeidsgiver, hvis det ellers ikke er mulig for deg å ta ferie i hovedferieperioden.

Spørsmålet blir altså om det vil være mulig for deg å ta tre uker ferie i hovedferieperioden etter at oppsigelsestiden er over, det vil si hos ny arbeidsgiver. Jeg forstår at du ikke har avtalt med ny arbeidsgiver å ta sommerferien i september. Og siden du starter i ny jobb etter 15. august, har du ikke rett til å kreve ferie hos ny arbeidsgiver i hovedferieperioden. Regelen står i ferieloven § 7(1).

Det betyr at du kan kreve å ta hovedferien din på tre uker i oppsigelsestiden på din nåværende arbeidsplass. 

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!