Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan arbeidstaker avspasere overtidstillegget?

Kan arbeidstaker avspasere overtidstillegget?

En ansatt hos oss har jobbet mye overtid i en periode. Nå vil hun avspasere alle overtidstimene, inkludert overtidstillegget. Vi har sagt oss positive til at overtidstimene avspaseres, men jeg trodde ikke det var mulig å ta overtidstillegget ut som arbeidsfri. Jeg finner ikke svar på spørsmålet mitt i arbeidsmiljøloven.

Compendia svarer:

Du har rett i at arbeidstaker ikke kan avspasere overtidstillegget. Dette tillegget skal alltid betales ut, også når arbeidstaker avspaserer overtidstimene.

Den ekstra betalingen for overtidsarbeid i form av et tillegg på minst 40 % skal blant annet bidra til å begrense bruken av overtid. En slik begrensende effekt vil, ifølge forarbeidene, ikke være like sterk hvis overtidstillegget kan avspaseres.

Det stemmer at det ikke er presisert i selve lovteksten at overtidstillegget alltid skal betales ut. I en kort periode hadde faktisk arbeidsmiljøloven en bestemmelse om det motsatte, altså at overtidstillegget kunne avspaseres. Den ble raskt fjernet, nettopp av frykt for at en slik mulighet kunne føre til økt bruk av overtid.

Avspasering skal avtales skriftlig

Arbeidstaker har ikke en lovfestet rett til å avspasere overtidstimene. Det arbeidsmiljøloven § 10-6 (12) åpner for er at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale en slik ordning. Når partene blir enige om at overtidstimene skal avspaseres på et avtalt tidspunkt, skal avtalen inngås skriftlig.

Er det ikke inngått en slik skriftlig avtale, skal både overtidstimene og overtidstillegget betales ut som lønn.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!