Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan vi forlenge prøvetiden til en nyansatt som har hjemmekontor?

Kan vi forlenge prøvetiden til en nyansatt som har hjemmekontor?

Vi har et par nye medarbeidere i prøvetid, og har naturlig nok behov for å vurdere hvordan de presterer og samarbeider med andre. Siden både de og andre ansatte har hatt mye hjemmekontor på grunn av koronasituasjonen, har det vært vanskelig å få til. Kan vi forlenge prøvetiden?

Compendia svarer:

Prøvetid kan avtales for inntil 6 måneder, og det må gjøres skriftlig. Prøvetiden kan uansett bare forlenges hvis arbeidstaker ble skriftlig orientert allerede ved ansettelsen om adgangen til å forlenge. Blir det aktuelt å forlenge, må arbeidsgiver dessuten orientere arbeidstakeren skriftlig om det innen utløpet av prøvetiden.

Må ha vært fraværende fra arbeidet

Et vilkår for å forlenge prøvetiden er ifølge arbeidsmiljøloven § 15-6 (4) at arbeidstaker «har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden». Statsansatteloven § 15 inneholder det samme vilkåret. Det kan for eksempel dreie seg om sykdom, svangerskapspermisjon eller militærtjeneste.

En arbeidstaker som jobber hjemmefra på hjemmekontor er ikke fraværende fra arbeidet.

Det er dessuten ikke adgang til å forlenge prøvetiden når fraværet er forårsaket av arbeidsgiver, ifølge samme bestemmelse. Det betyr for eksempel at arbeidsgiver ikke kan forlenge prøvetiden på bakgrunn av et kurs arbeidsgiver sender arbeidstaker på. Jeg forstår situasjonen slik at hjemmekontor her har vært organisert av arbeidsgiver etter anmodning fra myndighetene.

Behov for å tenke nytt

I prøvetiden er det noe enklere å si opp en arbeidstaker enn ellers, når det er begrunnet i manglende tilpasning til arbeidet eller at arbeidstaker ikke tilfredsstiller rimelige krav til faglig dyktighet og pålitelighet. Det er dette dere har behov for å vurdere. Samtidig er dere forpliktet til å sørge for tilstrekkelig opplæring og oppfølging i prøvetiden, slik at arbeidstaker blir i stand til å utføre arbeidet på en tilstrekkelig god måte.

Slik jeg ser det, er ikke en periode med hjemmekontor nødvendigvis til hinder for å vurdere arbeidet og gi nødvendig opplæring og oppfølging til en nyansatt, selv om man nok må finne nye måter å løse disse utfordringene på.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!