Må få nok hvile etter kveldsarbeid

En arbeidstaker som sitter med pc-en fram til klokken 23.00, kan ikke uten videre gå på jobb klokken åtte neste dag. Arbeidstaker skal fortsatt ha 11 timer hvile mellom to arbeidsøkter, selv om muligheten for å jobbe om kvelden er blitt til større.
Siden 2017 har arbeidstaker på eget initiativ kunnet jobbe fram til klokken 23.00 om kvelden, forutsatt at hun inngår skriftlig avtale med arbeidsgiveren om det på forhånd. Ordningen er beskrevet i arbeidsmiljøloven § 10-11 (3). Arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 er fortsatt nattarbeid. Den valgfrie kveldsjobbingen er altså et unntak fra forbudet mot nattarbeid.  

Kan kortes ned til 8 timer

Arbeidsmiljøloven stiller krav om 11 timer hvile daglig. Også når arbeidstaker har inngått avtale om å kunne jobbe på kvelden av og til etter eget ønske, må kravet om daglig hvile i § 10-8 respekteres. Jobber arbeidstaker fram til elleve om kvelden, kan hun først starte neste arbeidsdag klokken ti.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan antall timer hvile i noen tilfeller kortes ned til 8 timer ved avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte, eller ved sentral avtale.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan ikke korte ned på hviletiden i den individuelle avtalen de inngår.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!