Nye intensjoner – Mars 2021

Utifra spørsmålene som arbeidstakere legger inn, blir HR-Henry bedre og bedre til å forstå brukerne. Noen ganger må vi også legge inn helt nye problemstillinger som HR-Henry skal kunne gi svar på.

Her er en liste over de problemstillingene/intensjonene vi har lagt inn siden sist. Du bør vurdere om det er noe som det skal legges inn egne tekster på.

Arbeidsforholdet

Ansattgoder -> Kunstforening
Ansattgoder -> Velferdsmidler
Forsikring -> Begunstigelse
Lønn -> Min lønn -> Tillegg -> Vakttillegg
Lønn -> Min lønn -> Tillegg -> Helligdagstillegg
Lønn -> Min lønn -> Tillegg -> Kompensasjonstillegg
Sykdom -> Omsorgsdager -> Omsorgsdager når delvis sykemeldt
Oppsigelse -> Offboarding

Arbeidsutstyr
Utstyrsliste -> Skrivebord

IT/interne systemer
IT-hjelp -> Ny bruker
Programvare -> HR-system
Programvare / Oppsett av e-post
Programvare -> Videosamtale
Programvare -> Arkivsystem

Vår virksomhet
Fasiliteter -> Bønnerom
Fasiliteter -> Åpningstider

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!