Permittert og oppsigelsestid

Jeg er permittert og har fått tilbud om ny jobb. Hvor lang oppsigelsestid har jeg?

Compendia svarer:

Når du er permittert uten lønn kan du si opp arbeidsavtalen din med 14 dagers frist, regnet fra den dagen arbeidsgiver mottar oppsigelsen. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 (9). Det gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som står i arbeidsavtalen din eller som ellers følger av arbeidsmiljøloven. 

Du bør undersøke om du er omfattet av en tariffavtale som gir deg en enda kortere oppsigelsesfrist. 

Kvinne som bærer ut eske fra kontoret - slutter

 

Permittert uten lønn

Den korte oppsigelsesfristen gjelder ikke så lenge du bare har fått varsel om permittering, siden permitteringen først starter når varslingsfristen er over. Arbeidsgiver skal normalt varsle deg 14 dager før du blir permittert.
Når arbeidsmiljøloven snakker om å være permittert uten lønn, menes lønn fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal betale lønn i en viss periode etter at varslingsperioden er over og permitteringen er et faktum. Det er altså først når denne lønnspliktperioden er over at du kan si opp med 14 dagers frist. 
Ble du permittert før 1. september 2020, har arbeidsgiver lønnsplikt de 2 første dagene. Gjelder permitteringen fra 1. september eller senere, er lønnspliktperioden 10 dager.

 

Gjelder også delvis permitterte

Den korte oppsigelsesfristen i arbeidsmiljøloven § 15-3 (9) gjelder også hvis du er delvis permittert, så lenge du ikke mottar lønn fra arbeidsgiver for den delen av stillingen du er permittert fra.

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.