Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Permittert og oppsigelsestid

Permittert og oppsigelsestid

Jeg er permittert og har fått tilbud om ny jobb. Hvor lang oppsigelsestid har jeg?

Compendia svarer:

Når du er permittert uten lønn kan du velge å si opp arbeidsavtalen din med 14 dagers frist, regnet fra den dagen arbeidsgiver mottar oppsigelsen. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 (9). Det gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som står i arbeidsavtalen din eller som ellers følger av arbeidsmiljøloven. Du bør undersøke om du er omfattet av en tariffavtale som gir deg en enda kortere oppsigelsesfrist.

Permittert uten lønn

Den korte oppsigelsesfristen gjelder ikke så lenge du bare har fått varsel om permittering, siden permitteringen først starter når varslingsfristen er over. Arbeidsgiver skal normalt varsle deg 14 dager før du blir permittert.
Når arbeidsmiljøloven snakker om å være permittert uten lønn, menes lønn fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal betale lønn i en viss periode etter at varslingsperioden er over og permitteringen er et faktum. Det er altså først når denne lønnspliktperioden er over at du kan si opp med 14 dagers frist. 

Gjelder også delvis permitterte

Den korte oppsigelsesfristen i arbeidsmiljøloven § 15-3 (9) gjelder også hvis du er delvis permittert, så lenge du ikke mottar lønn fra arbeidsgiver for den delen av stillingen du er permittert fra.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!