Valg av verneombud: Hvem, hvorfor og hvordan

Verneombudet er en viktig og sentral person. Rollen innebærer at du er de ansattes representant, og at du alltid er på deres side i konflikter og diskusjoner med ledelsen. 

Kort oppsummert kan man si at verneombudet har ansvar for å kontrollere at det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Verneombudet har stopprett og -plikt. Det innebærer at du som verneombud kan stoppe arbeidet om du mener at det er umiddelbar fare for ansattes liv eller helse.

Verneombudet blir ofte bedt om å delta i interne prosesser og prosjekter i bedriften; som endringer av lokaler, omorganiseringer og annet. Det er heller ikke uvanlig at verneombud gjennomfører vernerunder, HMS-inspeksjoner og ulike faste møter, for eksempel med Bedriftshelsetjenesten.

Har ikke virksomheten verneombud? Da risikerer dere i verste fall dagbøter fra Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøloven sier nemlig at virksomheten må ha et verneombud om dere er 10 eller flere ansatte, og at arbeidsgiver og arbeidstaker må inngå skriftlig avtale om dere er færre enn dette. Uavhengig av størrelse må virksomheten i alle tilfeller sørge for et trygt arbeidsmiljø, og beskrive hvordan dette arbeidet skal følges opp. Ofte er det lettere å utnevne et verneombud, slik at man får en oppskrift som det er enkelt å følge.

Hvordan bør verneombudet velges?

På mange arbeidsplasser, og spesielt i mindre bedrifter, er det ikke uvanlig at valg av verneombud skjer ved at noen blir spurt om å ta på seg rollen – og ikke gjennom et demokratisk valg. Det er heller ikke uvanlig at denne personen blir verneombud fordi ingen andre vil.

Et viktig prinsipp ved demokratiske valg er imidlertid at alle stemmeberettigete skal ha anledning til å delta og avgi sin stemme. Når det gjelder valg av verneombud har alle ansatte, med unntak av virksomhetens øverste leder, stemmerett.

Med Compendia Avstemning får du en løsning som forenkler stemmeprosessen både for de som skal stemme og administrere avstemningen. De ansatte kan avgi stemme via nettside, per e-post eller på SMS. I tillegg er det mulig å registrere fysiske stemmer som telles opp manuelt. For administrator er det uproblematisk å sette opp avstemningen, se antall stemmer til enhver tid og sende ut purringer til de som ikke har stemt.

Før dere gjennomfører selve valget kan det være lurt å la de ansatte nominere en håndfull kandidater som det skal velges mellom, og spør de nominerte om de ønsker å stille til valg. Det er ikke alle som er interessert i å ta på seg et slikt verv, selv om en kollega mener at man er perfekt for rollen.

Hvem kan være verneombud?

Verneombudet skal velges av og blant de ansatte. Selv om alle ansatte i teorien kan velges, bør ikke rollen tildeles daglig leder eller noen i ledergruppa. Dette kan føre til interessekonflikter. Verneombudets oppgave er i hovedsak å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og ofte vil jobben bestå av å passe på at ledelsen følger lover og forskrifter.

Så, hvem skal du velge? Legge følelser til side og stem på den du mener er best egnet for rollen. Stem gjerne på en som ikke har hatt vervet tidligere, slik at rollen rullerer og andre kloke hoder får slippe til.

Vurderer du å prøve deg som verneombud? Det er ikke så dumt! Rollen gir en dypere innsikt i virksomheten og andre innfallsvinkler til jobben. I tillegg til at det positivt å ha på CV’en, får du også en gylden mulighet til kompetanseutvikling gjennom kurs.

5 gode verneombud-egenskaper

 1. Handlekraftig:

  Som verneombud bør du ha evne til å ta tak i hendelser etter hvert som de oppstår. Du bør ikke være konfliktsky, da du skal være de ansattes representant overfor ledelsen i vanskelige og konfronterende problemstillinger.

 2. Talefør:

  Det er viktig at verneombudet samarbeider og kommuniserer godt med ledere og kollegaer. I tillegg må du kunne ta opp problemer på en konstruktiv måte som ikke skaper konflikt.

 3. Sosial:

  For at du skal kunne fange opp det som rører seg i virksomheten, er det en fordel om du er sosial og omgjengelig. Sjansen for at kollegaene dine kommer til deg med spørsmål og problemer er også større når de virkelig kjenner deg.

 4. Skarp:

  Det kan være lurt at vervet tildeles en intelligent person som er god på å lese og sette seg inn i dokumenter. Grunnleggende datakunnskaper kommer også godt med.

 5. Tillitsvekkende:

  Verneombudet er en viktig og sentral person i bedriften. Det er essensielt at kollegaene dine føler at de kan stole på deg, slik at de ønsker å betro seg til deg den dagen noe blir vondt og vanskelig. I løpet av et langt arbeidsliv vil man vanligvis komme til et punkt hvor noe skjer; enten med seg selv eller andre på arbeidsplassen.

Mer fra Compendia-arkivet

ELLER SE ALLE ARTIKLENE VÅRE:

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!