Webinar om ressursplanlegging

– En del av ABBs virtuelle kursportefølje

Kompliserte arbeidsplaner og korte tidsfrister er kjennetegn på ressursplanleggingen i mange bedrifter, blant annet hos ABB. For å skape større trygghet hos lederne arrangerte de og Mette fra Compendia et kurs for lederne sine. Der gikk de igjennom hvilke rammer loven setter, hva er mulig å avtale lokalt, og hvordan skal man egentlig gjøre det?

Mange ansatte i ABB får oppdrag utenfor fast arbeidssted og også i utlandet. Det byr ofte på utfordinger i forhold til forventet arbeidstid, fritid, HMS og så videre. Da er det ekstra viktig at ABBs ledere er trygge på rammeverket og har kunnskap om å lage gode avtaler og arbeidsplaner som ivaretar den ansattes rettigheter, trivsel og helse.

Kompliserte avtaler og arbeidsplaner

Arbeidet med å sette opp avtaler og arbeidsplaner for disse oppdragene kan være komplisert. I tillegg kan oppdragene gjerne komme med kun noen få dagers varsel. Derfor er det viktig at de ansvarlige lederne er trygge på rammeverket, når de skal sette opp planer med knappe tidsmarginer og stor arbeidsmengde.

Det som skiller denne gjennomgangen fra et vanlig kurs, er at vi tar utgangspunkt i kundens håndbøker, rutiner og konkrete problemstillinger. De får en gjennomgang som er helt skreddersydd deres behov.

Mette Kristin Reiten,
HR-ekspert, Compendia

Foto av juridisk rådgiver Mette K. Reiten
ABB har et samarbeid med Compendia om ABBs personal- og lederhåndbok, og ble en naturlig partner for å fasilitere kurset. Kari Tangerud fra ABB og Mette Reiten fra Compendia planla kurset med utgangspunkt i personalhåndboken og rutinene til ABB. I tillegg brukte de konkrete problemstillinger som lederne i ABB satt med. Det var stor interesse for kurset blant lederne i ABB, og det ble enda flere påmeldte enn de i utgangspunktet hadde sett for seg.

Aktuelle problemstillinger, regneeksempler og § null

På kurset fikk lederne en gjennomgang av regelverket rundt arbeidstid, maksgrensene, hvordan man beregner arbeidstid, i tillegg til forslag til løsninger på konkrete problemstillinger hos ABB. Og ikke minst fikk de opplæring i Mettes spesialparagraf; § null – bruk vett. Det handler om å bruke sunn fornuft og god kommunikasjon for å finne løsninger som fungerer for både arbeidsgiver og arbeidstaker, innenfor de rammene som loven har gitt oss.

Tilbakemeldingen fra initiativtaker Kari hos ABB er positiv: «Jeg er veldig fornøyd med leveransen, og håper dette bidrar til større trygghet for lederne våre».

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!