Fordelene med samme kvalitetssystem på tvers av landegrenser

Gasum deler sine erfaringer

Gasum driver virksomheter i flere land, og de ønsket å skape en felles sikkerhetskultur i hele organisasjonen. De fant løsningen i Compendias kvalitetssystem.

Gasum er et nordisk energiselskap og ledende ekspert i den nordiske gassindustrien. Målet deres er ren transport av mennesker og varer på land og til havs, ved å bruke biogass og naturgass.

I 2009 var Skangas et norsk gasselskap eid av Lyse. De hadde allerede personalhåndbok og HMS-system fra Compendia , og i 2015 tok de også i bruk kvalitetssystemet. Dette hjalp dem å oppfylle kravene til ISO 9001-standarden og levere topp kvalitet til kundene deres.

Behov for et integrert ledelsessystem for kvalitet

I 2014 ble Gasum Oy største eier av Skangas, og i 2018 kjøpte de resten av selskapet fra Lyse. Gasum hadde allerede virksomheter i Sverige og Finland. Det nye selskapet ønsket å ha en felles sikkerhetskultur med retningslinjer for hvordan risiko skulle behandles i organisasjonen. De ønsket seg et felles, digitalt, integrert ledelsessystem for HMS og kvalitet. Systemet måtte dekke kravene i ISO 9001, 14001, 45001 og 50001-standardene, i tillegg til de pålagte bærekraftssystemene i Sverige og Finland, og andre lokale krav i hvert land.

Når Gasum jobber i henhold til det integrerte ledelsessystemet for kvalitet, sikrer de hele tiden høy kvalitet i leveransene til kundene sine, uavhengig av sted og produkt.

Fortsatte med Compendia

Systemet Skangas allerede hadde fra Compendia, dekket mange av disse behovene. I tillegg visste Gasum at hvis de fortsatte med Compendia, ville de få fordelen av å jobbe med seniorrådgiver innen HMS og kvalitet Tone Margunn Bue. Derfor var det et naturlig valg å utvide Compendia-systemet til å inkludere de svenske og finske delene av organisasjonen.

Tone Margunn hjalp Gasum med å etablere dette nye, spesialtilpassede kvalitetssystemet. Det er nettopp dette som er hennes kjernekompetanse – å bygge ledelsessystem for kvalitet i tett samarbeid med kunden. For Gasum har hun vært en profesjonell hjelpende hånd i hele prosessen.

“De største fordelene med systemet?
Sannsynligvis at det ble bygd for å ta vare på folkene. Og at alt som skaper verdi i bedriftens prosesser er samlet på ett sted. Det gir muligheter til å skape større verdi både for kundene og bedriften.”


Tone Margunn Bue,
seniorrådgiver HMS & kvalitet

Kontinuitetsplan, kriseberedskap og bærekraft

Det nye integrerte kvalitetssystemet beskriver oppgaver og ansvar innenfor alle forretningsområdene. Det er også et felles system for kontinuitetsplaner og kriseberedskap, i tillegg til at det inkluderer informasjon om bedriftens samfunnsansvar og bærekraft. 

Etter at de kom i gang med systemet fikk Gasum til og med tildelt en bærekraftsrangering på platinum-nivå fra EcoVadis. EcoVadis er en virksomhet som driver med bærekraftsrangering av bedrifter, og platinum er det høyeste nivået de gir.
Foto Gasum. Stasjon for gasspåfyll

Foto: Gasum

“Som leder for HMS og kvalitet i Gasum Limited, setter jeg pris på at det integrerte ledelsesystemet for kvalitet gir oss full oversikt over prosessene, tilhørende risikoer og krav. Det hjelper oss å bygge en sterk, felles sikkerhetskultur og utmerket kvalitet på alle områder. Det sørger også for at sluttkundene og partnerne våre nyter godt av det kontinuerlige forbedringsarbeidet som vi gjør, og de mottar det som er avtalt.

Systemet er et hovedelement i dette arbeidet. Ved å beskrive hva som skal gjøres innenfor hvert ledd i verdikjeden, hjelper det oss med å utføre de daglige oppgavene våre på en trygg og effektiv måte.

Hjelpen vi har fått fra Tone Margunn i etableringsprosessen har sørget for at vi har valgt riktig nivå av kontrollerte aktiviteter og antall prosesser. I workshoper hjelper hun oss å være fokuserte og løsningsorienterte.”

 

Tine Hegre
Leder HMS & kvalitet i Gasum Limited

Brukervennlighet og kvalitetssikring

Det er enkelt for de ansatte å finne de relevante risikoene for deres ansvarsområde og de kravene som følger med. Alt er tilgjengelig på en samlet plattform. Systemet ble designet på denne måten, slik at Gasum kan ha topp kvalitet i prosessene sine og levere den beste kvaliteten til kundene sine. Men Gasum er ikke fornøyde med dette. De forbedrer hele tiden hvert eneste steg i prosessene sine, og det gjør de også ved hjelp av kvalitetssystemet.

På samme tid gir systemet ledelsen en lett tilgjengelig plattform der de kan sørge for at det er sammenheng mellom kontekst, planer, mål, politikk og hva som faktisk blir gjort. En ekstra bonus er at de sparer penger på å bruke ett system på tvers av landegrensene. Rett og slett en vinn-vinn-situasjon.

Foto, Gasum: Tine Hegre

Tine Hegre, Gasum Limited (Foto: Gasum)

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!