Alle bemanningsforetak må ha godkjenning

Driver du med utleie av arbeidskraft? Eller leier du inn?
Fra 1. januar 2024 må bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft i Norge, søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Det blir også ulovlig å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak uten godkjenning.

Den nye godkjenningsordningen har to formål: luke ut useriøse bemanningsforetak, og gjøre det lettere å velge seriøse tilbydere for virksomheter som leier inn arbeidskraft.
Et bemanningsforetak er definert som en virksomhet som har som formål å leie ut arbeidskraft.

Må dokumentere lovpålagte plikter

Godkjenningsordningen er politisk bestemt og innebærer i hovedsak at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller lovpålagte plikter som skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.
Det ble mulig å søke om å bli godkjent bemanningsforetak fra 20. november 2023. Søknaden sendes via altinn.no.
Les mer om hva som må inn i søknaden her.

Ny offentlig oversikt

Den nåværende registreringsordningen for bemanningsforetak i Norge opphører når den nye godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024.
Nåværende register vil være tilgjengelig til 29. desember.
2. januar blir det publisert en offentlig oversikt over godkjente bemanningsforetak. Her vil alle godkjente foretak automatiske komme med, slik at det skal være lett for foretak som leier inn arbeidskraft å sjekke at bemanningsforetaket er godkjent.

Både private og offentlige virksomheter ble fra 1. april 2023 fratatt muligheten til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak for å utføre arbeid av midlertidig karakter. Les mer om dette her.

Men virksomheten skal fortsatt kunne leie inn arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt.
Les mer om dette her.

 

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!