Miljøsertifiseringen ISO 14001: Et avgjørende konkurransefortrinn i offentlige anskaffelser

Den internasjonale standarden ISO 14001 har lenge vært et verktøy for virksomheter som ønsker å demonstrere miljøengasjement, bærekraftig drift og en strukturert tilnærming til miljøledelse. Fra 1. januar 2024 gir sertifikatet et betydelig konkurransefortrinn for alle som selger produkter og tjenester til offentlige virksomheter.

I en verden hvor miljøutfordringene blir stadig mer presserende, er det nødvendig at både myndigheter, forbrukere og næringsliv tar ansvar for miljøpåvirkningen.

For norske virksomheter innebærer dette at miljøvennlighet ikke lenger er valgfritt. I tillegg til produktkvalitet og pris, stilles det krav til hvordan virksomheten aktivt tar ansvar for miljøet.

Skjerpede anskaffelseskrav fra offentlige virksomheter forsterker forventningene om handling og konkrete tiltak.

Nye krav til klima og miljø

Fra og med 1. januar 2024 ble kravene til miljødokumentasjon innen offentlige anskaffelser skjerpet (Regjeringen.no). Målet er å redusere utslippene og oppfordre til grønne løsninger. Dette innebærer i grove trekk at klima- og miljøhensyn skal vektes minst 30% ved vurdering av tilbud i offentlige anbudsprosesser.

De nye anskaffelseskravene gir miljøsertifiserte virksomheter en klar konkurransefordel. Spesielt er ISO 14001 blitt et viktig verktøy for å demonstrere målrettet miljøarbeid i salgs- og anbudsprosesser.

Nøkkelen til enklere anbudsprosesser

Mange virksomheter har allerede merket høyere forventninger rundt miljø og bærekraft. Nå vil potensielle kunder i alle sektorer se dokumentasjon som bekrefter målrettet arbeid for å redusere miljøpåvirkningen.

– Fram til nå har vi måttet dokumentere internkontroll og KS-system gjennom tekst og dokumenter. I tiden fremover kan vi levere ISO-sertifikatet med anbudet, så er jobben gjort.

Sverre Heskestad
Daglig leder i ingeniørselskapet Prosjektil

Sertifikatet gir en uavhengig bekreftelse på at virksomheten opererer i tråd med internasjonale miljøstandarder, og tydeliggjør hva som skiller deg fra konkurrentene.

Troverdigheten styrkes ytterligere ved at sertifiseringen utføres av en nøytral tredjepart.

Hva er ISO 14001?

Et ISO 14001-sertifikat er mer enn en reaksjon på reguleringer og lovendringer: Det viser at virksomheten aktivt tar ansvar for å minimere miljøpåvirkningen, og representerer en langsiktig forpliktelse til bærekraftig praksis.

Dere må kartlegge miljøpåvirkningen, etablere en miljøpolitikk og sette konkrete miljømål. Deretter skal det iverksettes tiltak for å forbedre interne prosesser og redusere den ytre miljøpåvirkningen.

Gjennom ISO-sertifiseringen får dere dermed et unikt innblikk i hva som foregår innenfor virksomhetens «fire vegger». I tillegg til å bli rustet til å imøtekomme de stadig skiftende kravene i det moderne forretningslandskapet, vil miljøsertifikatet bidra til å bygge et solid omdømme.

Engasjement og inkludering står sentralt i virksomheter som virkelig lykkes. Med ledelsesengasjement som katalysator og bred organisasjonsinvolvering, blir det enklere å implementere effektive vaner og rutiner, samt sette fokus på ressursbevissthet og ansvarlig bruk av ressurser.

5 steg til ISO 14001-sertifikat

 1. Forberedelser:

  I den innledende fasen må virksomheten definere mål, planlegge prosjektet, motta opplæring i ISO 14001, samt tildele oppgaver og ansvar. Gjennom medvirkning og deltakelse av alle ansatte skapes entusiasme og samhold.

 2. Utarbeide dokumentasjon:
  Standarden krever at virksomheten formulerer og beskriver mål, prosessbeskrivelser, prosedyrer og policy for ytre miljø. Dette øker forståelsen hos både ledere og øvrige ansatte.
 3. Implementering:

  I henhold til ISO 14001 skal virksomheten jobbe med prosessforbedring under implementeringsfasen. Dette innebærer at dere sørger for at utøvende praksis samsvarer med kravene i ISO-standarden og dokumentasjonen beskrevet i punkt 2, samt at data og måleresultater loggføres.

 4. Internrevisjon og ledelsens gjennomgang:
  Under dette punktet foretar dere en egenevaluering for å undersøke om virksomhetens praksis er i henhold til kravene i ISO-standarden.
 5. Sertifisering:
  I den siste fasen velger virksomheten sertifiseringsorgan og avtaler tid for gjennomgang av trinn 1 og trinn 2. Her går dere gjennom den skriftlige dokumentasjonen, og hvordan virksomheten følger opp denne i praksis.

Bærekraftstandarden ISO 45001

ISO 45001 regnes også som en bærekraftstandard. Der ISO 14001 omhandler det ytre miljøet, innebærer 45001 at du har et ledelsessystem for det interne arbeidsmiljøet.

Eksempelvis stiller standarden krav til at virksomheten må ha én eller flere prosesser for anskaffelser av produkter og tjenester. Dette gjelder også for kontraktørenes aktiviteter og operasjoner. Da kan det være nyttig å inkludere arbeidsmiljøkriteriene for valget av kontraktører i kontraktsdokumentene.

Trenger du hjelp?

Lurer du på hvor mye det koster å få virksomheten ISO-sertifisert, eller hvor lang tid det tar? Kontakt oss!

Rådgiverene våre hjelper deg gjerne med å gjerne med å gjøre en krevende prosess enklere. Vår erfaring er din trygghet.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!