Slik gjør du risikoer til noe positivt

Lurer du på hvordan det å se risikoer kan være positivt?

Da må du lese videre.

De fleste vil gjerne assosiere ordet «risiko» med varseltrekanter og fare.

Rådgiver Stella Bernadette Falkeid i Compendia ser på risikofaktorer som muligheter; muligheter for endring.

– Ta kontrollen

– Å oppdage og gjenkjenne ulike risikofaktorer gjør det enklere å både forebygge og redusere konsekvensene når uhellet er ute. En god risikostyring kan gi bedre arbeidsmiljø, økonomisk gevinst i form av færre uhell og et godt omdømme for virksomheten, sier Stella.

Stella er utdannet branningeniør og har lang erfaring som rådgiver innen HMS og kvalitet. For Stella handler det å se risikoer om å ha kontrollen.

– At ledelsen er opptatt av å avdekke og gjenkjenne risiko vil også smitte over på ansatte og rett og slett gi en tryggere arbeidsplass, sier den erfarne rådgiveren.

Portrettfoto Stella B. Falkeid

– Jobb systematisk

At et brennende lys kan føre til brann, er enkelt å forstå, men har du også tenkt på risikoer i innkjøp? I omorganiseringer? I ansettelser?

– Det handler om å se hva vi kan gjøre for å forhindre negative konsekvenser, sier Stella.

Et kutt i et budsjett kan få negative ringvirkninger. Det kan også en innkjøpsavtale med en leverandør som ikke kan levere varene. En omorganisering kan gjøre at bedriften mister nødvendig kompetanse. 

Ved å se mulige følger av en handling, kan det også settes inn tiltak for å minske de negative konsekvensene.

– Her er løsningen å jobbe systematisk – ha klare prosedyrer og planer som fungerer uavhengig av hvem som er på jobb, sier Stella.

Et godt hjelpemiddel

Et godt risikostyringssystem gjør at du hever blikket og tenker risikoer i flere ledd. Det er rett og slett et hjelpemiddel som gjør at du har kontroll.

Compendia forenkler risikoarbeidet i virksomheten med et solid verktøy for risikostyring. Med Compendias risikomodul kan du enkelt kartlegge og få oversikten over risikobildet i virksomheten.

Modulen brukes også til å definere, tildele, gjennomføre og dokumentere tiltak og er et viktig supplement til Compendia avvikssystem og Compendia HMS- og kvalitetssystem. Risikomodulen krever ingen forkunnskaper.

– Systemet vårt forenkler jobben, men det er virksomheten som må være bevisst på risikoene og jobbe med dem kontinuerlig og systematisk. Det er først da man får risikostyring og kontroll, sier Stella og trekker fram at det er viktig å være proaktiv, fremfor å være reaktiv.

– Som proaktiv tar man tak før det går galt, ikke etterpå, avslutter hun.

Se presentasjon av Compendias risikomodul: 

Jorunn Erga Steinsland

Digitalmarkedsfører og innholdsprodusent

Jorunn Erga Steinsland

Digitalmarkedsfører og innholdsprodusent

Personalhåndbok - informasjon, demo eller pristilbud

Send oss noen ord

Felt merket med * må fylles ut.

Blinkende smiley

ME snakkes snart!!

Asset 1

Me snakkes snart!

Me snakkes snart!