Arbeidsmiljøutvalg må på plass i flere virksomheter

Fra 1. januar 2024 skal alle virksomheter med minst 30 arbeidstakere ha arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis arbeidstakerne eller arbeidsgiver krever det, skal AMU på plass selv om det bare er 10 ansatte.

Kravet om arbeidsmiljøutvalg er knyttet til antall arbeidstakere. Med lovendringen fra nyttår 2024 er terskelen senket fra 50 til 30 arbeidstakere. I tillegg skal virksomheter med mellom 10 og 30 arbeidstakere ha arbeidsmiljøutvalg hvis en av partene krever det. Denne grensen har lenge vært 20 arbeidstakere.

Arbeidsgivers ansvar

Lovendringen er en klar innskjerping, og betyr at flere arbeidsgivere nå må sørge for at samarbeidsorganet blir etablert i tråd med de nye reglene. Alle som jobber minst 20 timer i uka skal regnes med, og det er antall arbeidstakere i gjennomsnitt det siste kalenderåret som er avgjørende.
Arbeidsgiver utpeker sine egne representanter til utvalget, men har i tillegg ansvar for at valget på arbeidstakernes representanter blir gjennomført.

” Lovendringen blir gjennomført for at partene også i virksomheter med færre enn 50 ansatte i større grad skal ha mulighet til å medvirke for å nå målet om et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig.”

Hvorfor skal flere ha arbeidsmiljøutvalg?

Arbeidsmiljøutvalg handler om de ansattes mulighet til å medvirke for å nå målet om et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig. Lovendringen blir gjennomført for at partene også i virksomheter med færre enn 50 ansatte i større grad skal ha mulighet til det.
Utvalget er altså en arena der representanter for både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden diskuterer aktuelle problemstillinger over samme bord, før avgjørelsen blir tatt. Medlemmene i utvalget har både rett og plikt til å medvirke til samarbeidet om HMS i organisasjonen.

Slik er sammensetningen i utvalget

Arbeidsgiver og arbeidstakerne skal ha like mange medlemmer. Verneombudet skal være ett av medlemmene på arbeidstakersiden. Er det flere verneombud i virksomheten, er det hovedverneombudet som skal sitte i AMU. Det er viktig at de som tar den avgjørende beslutningen på vegne av virksomheten deltar i det arbeidsmiljøsamarbeidet AMU utgjør. Derfor skal arbeidsgiver være representert i AMU, enten personlig, eller ved at minst en fra den øverste ledelsen deltar. Lederen for utvalget skal velges vekselvis av arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Har virksomheten bedriftshelsetjeneste, skal den være representert, men uten stemmerett.
Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!