Fikk lav lønn, ble diskriminert

To polske arbeidstakere fikk langt lavere lønn enn sine norske kolleger. I de enstemmige avgjørelsene fra desember 2019 konkluderer Diskrimineringsnemnda med at arbeidstakerne ble diskriminert på grunn av etnisitet.
Begge jobbet som fiskere på fartøy registrert i Norsk ordinært skipsregister, og fikk rundt halvparten av den lønnen norske kolleger mottok.

Forbudet mot diskriminering

Forbudet mot å diskriminere på grunn av etnisitet følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 6. I et arbeidsforhold omfatter diskrimineringsforbudet alle sider ved arbeidsforholdet, også lønns- og arbeidsvilkår. Forbudet omfatter både direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 9.
“Forbudet omfatter både direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 9.”

Hva med bosted?

Det er presisert i bestemmelsen at nasjonal opprinnelse omfattes av begrepet etnisitet, men arbeidsgiver argumenterte med at bosted ikke omfattes. Selskapet hevdet at lønnsvilkårene for de to arbeidstakerne var avtalt på grunnlag av reelt bosted og forskjellen i levekostader mellom Norge og Polen, og at ordningen var fast praksis hos dem.

Nemnda valgte å ikke ta stilling til spørsmålet om lønnsforskjeller basert på bosted kan være lovlig forskjellsbehandling, siden arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at selskapet hadde en slik fast praksis.

Ikke tilsvarende praksis for norske ansatte

Hvis det er omstendigheter som «gir grunn til å tro» at arbeidstaker er blitt diskriminert, og arbeidsgiver ikke kan sannsynliggjøre at det likevel ikke har skjedd, skal det legges til grunn at det har foregått diskriminering.

Selskapet kunne ikke vise til at norske ansatte med bosted i land med lavere levekostnader ble lønnet lavere enn ansatte bosatt i Norge. Ordningen var ikke nedfelt i styrevedtak, arbeidsavtaler eller lignende, og arbeidsgiver hadde tidligere benektet at de hadde en slik praksis.

Nemnda kom til at det var årsakssammenheng mellom den lave avlønningen og klagernes nasjonale opprinnelse og dermed etnisitet.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!