Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan arbeidsgiver avslutte vikariatet fordi jeg har foreldrepermisjon?

Kan arbeidsgiver avslutte vikariatet fordi jeg har foreldrepermisjon?

Arbeidsgiver har fortsatt behov for vikar, men jeg har fått beskjed om at vikariatet mitt ikke blir forlenget.

Arbeidsgiver har ikke hatt noe å utsette på jobben jeg gjør. Derfor virker det sannsynlig at foreldrepermisjonen er årsak til at arbeidsforholdet mitt ikke blir forlenget. Kan arbeidsgiver gjøre det?

Compendia svarer:

Hvis det er foreldrepermisjonen din som er grunnen til at vikariatet ditt ikke blir forlenget, er det mest sannsynlig snakk om et lovbrudd.

Forbud mot forskjellsbehandling

Som arbeidstaker er du nemlig gitt et spesielt stekt vern mot å bli diskriminert på grunn av graviditet og fravær i forbindelse med graviditet, som for eksempel en foreldrepermisjon. I forbindelse med ansettelser og oppsigelser er dette vernet absolutt. Det går fram av siste ledd i likestillings- og diskrimineringsloven § 10. Bestemmelsen slår fast at forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon, graviditet, fødsel, adopsjon eller amming aldri er tillatt i forbindelse med ansettelser og oppsigelser, og det blir presisert at forbudet også gjelder ved forlengelse av en midlertidig stilling. Du skal altså verken sies opp på grunn av foreldrepermisjonen, eller måtte oppleve at permisjonen er årsak til at du ikke får fortsette i vikariatet.

Er foreldrepermisjonen årsaken?

Det avgjørende i saken din er om foreldrepermisjonen er årsaken, eller om det er andre grunner til at vikariatet ikke ble forlenget. Når det er «grunn til å tro» at du er blitt diskriminert, er det arbeidsgiver som må bevise at det ikke har skjedd.

Diskrimineringsnemnda behandler jevnlig denne type saker, og jeg vil anbefale deg å ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å diskutere saken din med dem, hvis du er usikker på om du har blitt diskriminert.

 

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!