Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Har jeg krav på lønn for 17. mai?

Har jeg krav på lønn for 17. mai?

Jeg mente jeg hadde krav på lønn for 17. mai, men får vite at jeg ikke får noe, siden arbeidsplassen holder stengt og jeg ikke skal jobbe. Er det vanlig at arbeidsgiver har en slik praksis?

Compendia svarer:

Retten til lønn på nasjonaldagen er lovregulert. Når du har fri fordi det er 17. mai, har du krav på full lønn når vilkårene i loven er oppfylt. Det er altså ikke opp til arbeidsgiver å bestemme om ansatte skal få lønn eller ikke denne dagen.

Unntak for nyansatte og ved korte engasjementer

Siden du fikk beskjed om at du ikke har krav på lønn, er du kanskje helt ny i jobben, eller engasjert for en svært kort periode? For å ha krav på lønn må du enten ha vært sammenhengende ansatt hos arbeidsgiveren de siste 30 dagene før 17. mai. Eller, hvis du ble ansatt senere enn det, må arbeidsforholdet ditt være på minst 30 dager.

Du har heller ikke krav på lønn hvis du dagen før eller dagen etter 17. mai uteblir fra jobben uten gyldig fraværsgrunn eller tillatelse fra arbeidsgiver.

Gjelder ikke søndag og annen helligdag

Lovens regler om rett til lønn gjelder heller ikke når 17. mai faller på en helligdag, for eksempel en søndag. Men i 2024 er 17. mai en fredag, og da har arbeidsgiver lønnsplikt.

Bestemmelsene finner du i Lov om 1. mai og 17. mai § 3. Forskriften til loven utdyper hva du har krav på i ulike tilfeller. Det varierer noe etter om du har månedslønn, jobber skift, er timelønnet, og så videre.

Gjelder også 1. mai

Lovbestemmelsene gjelder begge de offentlige høytidsdagene våre, 1. mai og 17. mai. 1. mai er en onsdag i 2024, og da har arbeidstaker krav på lønn også for denne fridagen.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!