Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Hvor lang permisjon kan far ta rett etter fødselen?

Hvor lang permisjon kan far ta rett etter fødselen?

En ansatt som venter tvillinger, ønsker permisjon i 5 uker rett etter fødselen. Det gir oss en del utfordringer, siden han har en nøkkelstilling, og terminen er i juli, når mange er på ferie. Kan han kreve å ta så lang permisjon rett etter fødselen?

Compendia svarer:

Fordi han ønsker 5 uker, er det snakk om to forskjellige permisjoner med litt ulike regler. To av ukene har arbeidstaker krav på uansett. Det er omsorgspermisjon alle fedre har rett på, og det går klart fram av arbeidsmiljøloven § 12-3 at slik permisjon skal tas ut i forbindelse med fødselen, for å bistå moren. Omsorgspermisjonen er på to uker, uansett om far får ett barn, eller det er snakk om en tvillingfødsel.

Foreldrepermisjon som må avtales med arbeidsgiver

De tre neste ukene vil være foreldrepermisjon med foreldrepenger. En far som får tvillinger har krav på foreldrepenger i 17 ekstra uker, og den delen av foreldrepengene kan tas ut nå, selv om fedre normalt ikke kan motta foreldrepenger de første 6 ukene etter fødselen. Tidspunktet for permisjonen må likevel avtales med arbeidsgiver, ifølge Tvisteløsningsnemndas praksis. Det er fordi det vil være snakk om en oppdeling eller utsettelse av permisjonen, når han ønsker 3 uker nå, og resten av foreldrepermisjonen senere. Da regner Tvisteløsningsnemnda det som en delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-6, som krever avtale.

Helhetsvurdering

At det krever avtale, betyr ikke at dere uten videre kan si nei til permisjonen, selv om det blir vanskelig å få det til. Ifølge § 12-6 skal fars ønske om permisjon oppfylles, hvis ikke løsningen fører til «vesentlige ulemper» for virksomheten.
Det betyr at dere må vurdere eventuelle ulemper dere får opp mot arbeidstakers behov for permisjon i en helhetsvurdering, før dere avgjør saken. Arbeidstakeren kan velge å ta saken til Tvisteløsningsnemnda etter et eventuelt avslag.

Begge parters behov spiller altså inn i den helhetsvurderingen det er snakk om her. Er arbeidstakers behov for permisjonen stor, må dere som arbeidsgiver tåle større ulempe. Også ansatte med viktig kompetanse har krav på permisjon, så hans nøkkelposisjon er ikke i seg selv nok til å avslå arbeidstakers ønske.

Selv om bemanningssituasjonen blir utfordrende i juli, kreves det at dere gjør det som er mulig for å finne en løsning. Det taler til arbeidstakers fordel at han ga beskjed i god tid, siden det kan gjøre det lettere for dere å finne en alternativ løsning, for eksempel ved å se på ferieplanleggingen.

Vær oppmerksom på at lovgivers målsetning med regelverket kan ha stor betydning for utfallet av saken i Tvisteløsningsnemnda. Tiden rett etter en tvillingfødsel er vanligvis krevende. Ekstraukene far har krav på skal blant annet bidra til å bøte på det. Dermed vil det være et viktig moment i helhetsvurderingen, som går i arbeidstakers favør.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!