Hvor mye ferie kan overføres til neste år?

Hovedregelen er at lovbestemt ferie skal brukes opp i ferieåret. Derfor begrenser ferieloven muligheten til å avtale at ferie skal overføres til året etter.

Arbeidsgiver kan si nei til å inngå avtale om å overføre ferie, hvis det ikke er inngått en tariffavtale som sier noe annet. Men partene kan ikke bli enige om at det isteden skal betales lønn for lovbestemte feriedager. Arbeidsgiver kan heller ikke ta fra arbeidstaker ferien. All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i år skal overføres til neste år, uansett hva som var årsaken til at ferien ikke ble avviklet.
Hva kan partene avtale?
For arbeidstakere med 5-dagersuke kan 10 dager av den lovbestemte ferien avtales overført til året etter, eller 12 virkedager der lørdag er inkludert. Hva som skal skje med eventuell avtalefestet ferie er ikke regulert i loven.
Avtalefestet ferie
Mange virksomheter har 5 uker ferie, det vil si 4 flere feriedager enn det ferieloven gir rett på. Loven regulerer som nevnt ikke de avtalefestede feriedagene, men det kan være bestemt i tariffavtale hva som skal skje med dem hvis de ikke blir avviklet i ferieåret. Det er tilfelle i staten. Her kan partene avtale at det skal overføres til sammen 14 feriedager når arbeidstaker har 5-dagersuke, eller 17 virkedager inkludert lørdag. Det er fordi den avtalefestede ferien skal behandles likt som lovfestet ferie, ifølge Hovedtariffavtalen punkt 6. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan altså avtale at avtalefestet ferie skal overføres, men ikke at det skal betales lønn i stedet for feriedager. Avtalen skal være skriftlig.
Arbeidstaker over 60 år
Ferieloven gir rett på en ekstra ferieuke fra og med det året arbeidstaker fyller 60 år. Men arbeidstakeren kan likevel ikke avtale å overføre flere feriedager til neste år enn andre.
Sykdom og foreldrepermisjon
Er det arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon som er årsak til at feriedagene ikke ble tatt ut i ferieåret, skal ferien overføres til året etter. Slik overføring krever ikke avtale, og kommer altså i tillegg til det partene kan bli enige om å overføre.
Lovbrudd
Er det andre årsaker til at feriedagene ikke er brukt opp, blir dagene likevel overført til neste ferieår. Men det er formelt sett et brudd på ferieloven.
Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!