Julebord er gøy - men hva med han som alltid drikker for mye?

Sist vi hadde julebord, ble det en dum situasjon fordi en av våre ansatte drakk for mye, og det ødela stemningen for flere.

Spørsmål:

Vi er godt i gang med planlegging av årets julebord. Datoen er satt og alle gleder seg.
Men mange har ikke helt glemt fjorårets julebord da det ble en dum situasjon fordi en av våre ansatte drakk for mye, og det ødela stemningen for flere.
Det er imidlertid lite som tyder på at han det gjelder selv er klar over hvordan han oppfører seg når han drikker, og jeg har begynt å tenke på hva som er mulig å gjøre for å forhindre at dette skjer igjen.
Jeg har ikke tatt dette opp med han direkte, og håper å slippe.

Compendia svarer:

Mange mener at kollegaer som drikker for mye ødelegger festen for andre. Festen skal være hyggelig for alle, også de som av ulike årsaker ikke drikker.

Arbeidsgiver må ta sin del av ansvaret for at alle får en fin festopplevelse, og mye kan gjøres med god planlegging. Det gjelder i alle sammenhenger der det brukes alkohol i jobb-fritid-sammenheng.

Hva slags julebord planlegger dere?

Hvordan ønsker dere at festen skal være? Hva slags gjeng er dere, og hva liker folk å gjøre? Ved å involvere forskjellige ansatte i planleggingen får dere gjerne gode og varierte innspill. Er festen planlagt med aktiviteter og program blir den som regel helt annerledes enn om det bare dreier seg om mat, drikke og god stemning.

Måten dere markedsfører festen på virker også inn. Er fokuset mest knyttet til at folk skal drikke, eller er det andre forventninger?

Sett sunne alkohol-grenser

Det er nok de færreste som har fest helt uten alkohol, og det er heller ikke poenget. Tydelige rammer er imidlertid smart å sette. Når det er arbeidsgiver som skal betale for festen er det helt rimelig å sette grenser for hvor mange alkoholenheter som skal dekkes per person. Alkohol ut over dette må den enkelte betale selv.

Ved å sette klare grenser er dere også med på å signalisere hva som tolereres. Dette er positivt både for de som opplever drikkepress og for de som trenger grenser. En måte dere kan påvirke alkoholkonsumet på er også å ha gode alkoholfrie alternativ tilgjengelig, gjerne gratis.

På selve festen

Hvis en på forhånd vet at enkelte kan komme til å drikke for mye, er det viktig å følge med helt fra starten. Ledere har et ekstra ansvar – også på fest. Det ene er å være en god rollemodell og selv ikke drikke for mye, og videre handler det om å følge opp.

Leder skal ikke opptre som fest-politi, men skulle det oppstå ubehagelige/uheldige/uønskede situasjoner, må man som leder reagere «der og da». Hvis det lar seg gjøre kan det også være hensiktsmessig å be noen utvalgte medarbeidere om å følge litt ekstra med, og sette grenser hvis ting sklir ut.

Oppfølging

Gjentar historien seg på årets julebord må leder ta en samtale med han dette gjelder i etterkant. Han trenger hjelp til å unngå at dette gjentar seg, og det må komme klart fram at det handler om hensynet til alle medarbeidere. Leder må være tydelig på hva som er akseptabelt på fester dere arrangerer i jobb-sammenheng, men samtidig legge vinn på å møte han med omsorg.

Mine råd:

  1. Planlegg julebordet godt med et kjekt program.
  2. Bestem på forhånd hvor mange enheter alkohol den enkelte skal få.
  3. Sørg for å ha gode, gjerne gratis, alkoholfrie alternativer tilgjengelig.
  4. Følg opp dine medarbeidere – også på fest.
  5. Vær tydelig i dine tilbakemeldinger hvis uheldige situasjoner oppstår.

Avslutningsvis vil jeg tilføye at mange virksomheter har erfart nytten av å sette holdninger til alkohol i jobb-fritid-sammenheng på agendaen. Ved å utarbeide felles retningslinjer gjør dere dette mer avklart og forutsigbart for alle.

Råd og innspill til dette finnes på www.akan.no

Les også HR-ekspertens råd om rammer for alkohol på faglig-sosiale samlinger utenom arbeidstid.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!