Kan statlige arbeidsgivere permittere ansatte på grunn av Covid-19?

Nei, statlige arbeidsgivere kan ikke permittere ansatte etter dagens regelverk. Statlige virksomheter forventes å opprettholde aktiviteten også i vanskelige perioder.

Ikke rettslig grunnlag for å permittere i staten

For å kunne permittere må det være et rettslig grunnlag for det. I privat sektor er grunnlaget enten avtale eller sedvane, men i Staten er det verken avtalegrunnlag eller sedvane for å permittere.

Andre oppgaver enn normalt?

I forbindelse med korona-pandemien har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene blitt enige om en intensjonserklæring der man oppfordrer til at medarbeidere og ledere på ulike nivåer i virksomhetene deltar i oppgaveløsningen, slik at virksomheten kan oppfylle samfunnsoppdraget sitt. Det kan bety at ledere og medarbeidere i perioder gjør andre oppgaver enn normalt. Se PM-2020-6.

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.