Permitteringslønn skal ikke begrenses til 6 G

Arbeidstaker mente han hadde krav på full lønn de første dagene han var permittert, men arbeidsgiver begrenset lønnen til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Høyesterett ga arbeidstaker medhold.

En permittert arbeidstaker har krav på permitteringslønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver de første dagene av en permittering. Men hva er permitteringslønn egentlig?

Beregningsgrunnlag som for sykepenger

Ifølge permitteringslønnsloven § 4 er beregningsgrunnlaget for permitteringslønn det samme som for sykepenger etter folketrygdloven § 8-28 til § 8-30.


For sykepenger gjelder en øvre grense på 6 G. Arbeidsgiver forsto henvisningen til folketrygdloven § 8-28, som igjen henviste til § 8-10, slik at også permitteringslønnen skulle begrenses til 6 G. Men en slik forståelse var ikke Høyesterett enig i. (HR-2019-178-A)

Skal ha full lønn

Høyesterett viser blant annet til forarbeidene til permitteringslønnsloven. Her er det flere uttalelser og omstendigheter som tilsier at arbeidstaker skal ha full lønn.
Blant annet står det i merknaden til permitteringslønnsloven § 4 at reglene for å beregne permitteringslønn først og fremst skal sikre arbeidstaker lønn og annet arbeidsvederlag i visse perioder, som om permitteringen ikke hadde skjedd.

Les også:

Slik er reglene om permitteringslønn og dagpenger under koronapandemien.

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.