Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan vi velge om vi vil lyse ut stillingen internt?

Kan vi velge om vi vil lyse ut stillingen internt?

Når vi ansetter en intern søker, får vi raskt en ny ledig stilling å lyse ut. Det skaper en viss uro i organisasjonen. Siden ansettelser er såpass ressurskrevende for oss, vurderer vi nå å droppe den interne utlysningen. Er det noe i veien for det?

Compendia svarer:

Det er lovpålagt å informere om ledige stillinger internt. Selv om det skaper ekstraarbeid for dere, kan dere altså ikke velge det bort. Regelen står i arbeidsmiljøloven § 14-1. Ifølge bestemmelsen skal alle arbeidstakerne informeres om ledige stillinger i virksomheten.

Det blir presisert at innleide arbeidstakere skal informeres på tilsvarende måte. Bestemmelsen gjelder både for privat og offentlig sektor.

Viktig for å sikre ansattes rettigheter

Bakgrunnen for bestemmelsen var i sin tid EUs arbeid for å bedre midlertidig ansattes situasjon. De har gjerne behov for informasjonen for å komme i fast jobb eller få ny midlertidig ansettelse. Informasjonen er også viktig for deltidsansatte som ønsker å bruke fortrinnsretten sin, enten for å få full stilling eller bare øke stillingsprosenten noe.

Må informere alle

Det er ikke tilstrekkelig å opplyse om den ledige stillingen bare til vikarer eller andre som jobber deltid eller har midlertidige stillinger, eller å informere bare dem man regner som aktuelle til den konkrete stillingen. Da regelen ble norsk rett i 2002, valgte lovgiver bevisst å inkludere alle arbeidstakerne, det går fram av forarbeidene til bestemmelsen.

Arbeidsgiver kan velge om opplysningene skal gis til hver enkelt, for eksempel via e-post, eller formidles ved et generelt oppslag, for eksempel på intranett. Velger man å informere ved et generelt oppslag må arbeidstakerne vite hvor de finner informasjonen. Men man må kunne kreve en viss egeninnsats fra arbeidstakers side. Det gjelder også ansatte som er i foreldrepermisjon.

 

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!