To ISO-sertifiseringer i boks for JAG Assistanse: – Dette gjør oss bedre

Et kundekrav om sertifisering fikk ballen til å rulle hos JAG Assistanse. De satset høyt og har nå to ISO-sertifiseringer i boks. – Vi hadde ikke klart det uten gode råd og hjelp.

I november ble JAG Assistanse revidert på både ISO 9001 og ISO 14001 av eksterne sertifiseringsmyndigheter og kan nå smykke seg med begge disse ISO-sertifikatene. Compendia var med på laget gjennom hele sertifiseringsprosessen.

1000 assistenter fra nord til sør

Med mottoet «Jag er som du», ble JAG Assistanse grunnlagt i Sverige i 1994. I Norge starter JAG-historien med etablering av en forening i november 2009. Siden da har foreningen jobbet for å påvirke beslutningstakere og myndigheter og sikre retten til BPA for personer med funksjonshemminger av kognitiv art. BPA står for brukerstyrt personlig assistanse, og er for personer med et langvarig og stort behov for personlig assistanse. BPA er et verktøy som skal sikre likestilling, deltakelse, og frihet til å leve et liv på egne premisser. I 2010 ble JAG Assistanse etablert i Norge, som leverandør og tilrettelegger av BPA. Firmaet har særlig kompetanse for personer med sammensatte og kognitive funksjonshemminger. I dag har virksomheten rundt 1000 assistenter i kommuner fra nord til sør.
Foto av Cathrine Schumann. CEO/daglig leder i JAG Assistanse og Andreas Erichsen prosjektleder som holder ISO-sertifikatet for ISO9001 og ISO 14001.
ISO-sertifikatJAG

1000 assistenter fra nord til sør

Med mottoet «Jag er som du», ble JAG Assistanse grunnlagt i Sverige i 1994. I Norge starter JAG-historien med etablering av en forening i november 2009. Siden da har foreningen jobbet for å påvirke beslutningstakere og myndigheter og sikre retten til BPA for personer med funksjonshemminger av kognitiv art. BPA står for brukerstyrt personlig assistanse, og er for personer med et langvarig og stort behov for personlig assistanse. BPA er et verktøy som skal sikre likestilling, deltakelse, og frihet til å leve et liv på egne premisser. I 2010 ble JAG Assistanse etablert i Norge, som leverandør og tilrettelegger av BPA. Firmaet har særlig kompetanse for personer med sammensatte og kognitive funksjonshemminger. I dag har virksomheten rundt 1000 assistenter i kommuner fra nord til sør.

Assistansegaranti

Det er personen med assistansebehov eller verge som søker om personlig assistanse. Bostedskommunen er saksbehandler, vurderer og fatter vedtak om BPA. Kommunene kan velge å kjøpe BPA-tjenesten av en ekstern leverandør som JAG Assistanse.
– Vi søker, og der vi får konsesjon kan vi tilby våre tjenester. Det er alltid opp til de som skal ha assistansen hvilke leverandører de vil benytte seg av, sier Cathrine Schumann. CEO/daglig leder i JAG Assistanse.
Hun forklarer videre at det er personen med behov for assistanse som velger assistentene sine, men at disse blir ansatt i JAG Assistanse.
Antall timer med BPA blir bestemt av kommunen.
– De aller fleste assistenter jobber kun med en assistansemottaker. Det er ingen bytter, de jobber kun hos den de er ansatt hos. Dette gjelder også tilkallingsvikarer, noe som sikrer forutsigbarhet, sier Cathrine videre og legger til at det ofte er åtte til ti faste assistenter i en ordning, avhengig av størrelsen på BPA-ordningen.
Alle som mottar BPA er i utgangspunktet arbeidsleder for sin egen BPA-ordning. For de som trenger hjelp til å lede ordningen, kan en person som står assistansemottakeren nær ha rollen som medarbeidsleder.
– Vi har assistansegaranti og har et godt system som sikrer at de som trenger det alltid får hjelp ved behov.

Assistansegaranti

Det er personen med assistansebehov eller verge som søker om personlig assistanse. Bostedskommunen er saksbehandler, vurderer og fatter vedtak om BPA. Kommunene kan velge å kjøpe BPA-tjenesten av en ekstern leverandør som JAG Assistanse.

– Vi søker, og der vi får konsesjon kan vi tilby våre tjenester. Det er alltid opp til de som skal ha assistansen hvilke leverandører de vil benytte seg av, sier Cathrine Schumann. CEO/daglig leder i JAG Assistanse.
Hun forklarer videre at det er personen med behov for assistanse som velger assistentene sine, men at disse blir ansatt i JAG Assistanse.
Antall timer med BPA blir bestemt av kommunen.
– De aller fleste assistenter jobber kun med en assistansemottaker. Det er ingen bytter, de jobber kun hos den de er ansatt hos. Dette gjelder også tilkallingsvikarer, noe som sikrer forutsigbarhet, sier Cathrine videre og legger til at det ofte er åtte til ti faste assistenter i en ordning, avhengig av størrelsen på BPA-ordningen.
Alle som mottar BPA er i utgangspunktet arbeidsleder for sin egen BPA-ordning. For de som trenger hjelp til å lede ordningen, kan en person som står assistansemottakeren nær ha rollen som medarbeidsleder.
– Vi har assistansegaranti og har et godt system som sikrer at de som trenger det alltid får hjelp ved behov.

Foto av Andreas Erichsen intern prosjektleder i JAG og Sonja Marie Skår HSMK-rådgiver fra Compendia

GODT TEAM: Andreas Erichsen har vært intern prosjektleder hos JAG Assistanse. Han har fått god hjelp av rådgiver Sonja Marie Skår i Compendia.

Krav om miljøsertifisering

De siste årene har JAG Assistanse gått gjennom en omfattende digitaliseringsprosess.
– Vi så behov for system på blant annet kvalitet og internkontroller og begynte å bevege oss mot en sertifisering i henhold til ISO 9001, forteller Cathrine.
ISO 9001 handler i stor grad om å ta vare på kunden. En sertifisering etter 9001-standarden sender et sterkt signal om at virksomheten jobber kontinuerlig for å etterkomme krav og forventninger til kvalitet, kundetilfredshet og produkt- tjenesteleveranse.
I tillegg satte en stor kommune krav om at leverandører av BPA måtte være ISO-sertifisert etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn, innen utgangen av 2023.
– Det var dette som fikk ballen til å rulle for alvor, og vi bestemte oss for å ta både ISO 9001 og ISO 14001. Vi ønsker å være med i dugnaden for å redusere fotavtrykket og bidra til en bærekraftig leveranse av tjenester. I tillegg ønsket vi oss et digitalt og skybasert system som kunne samle alt vi hadde på ett sted, forteller Andreas Erichsen.
Han er juridisk rådgiver i JAG Assistanse og har også vært intern prosjektleder for sertifiseringsprosessen.

Rådgivning var viktig

Det ble raskt klart for JAG Assistanse at de ikke hadde nok kompetanse internt.

– Vi tok et dypdykk i markedet på leit etter både systemer og veiledning. Vi landet fort at vi ville gå for Compendia siden de kunne tilby akkurat det vi var ute etter. Mens andre bare tilbyr systemet, fikk vi her også veiledning fra A til Å, sier Cathrine og legger til at den enkle og fine nettsida til Compendia var en av grunnene bak valget av samarbeidspartner.

– Den var enkelt å forstå, enkel å lese og forklarte godt produktene, legger hun til.

Foto: Ung dame som hjelper barn i rullestol med å bygge med klosser. Begge smiler og er glade.

– Enkelt system

Med ledelsessystemer fra Compendia har JAG Assistanse fått alt de var på jakt etter.
– Vi setter særlig pris på at forbedrings- og avvikssystem er integrert i ledelsessystemet, sier Cathrine.
De to er ikke i tvil om at avvikssystemet til Compendia får ned avvikene.
– Det er et enkelt system og det gjør sjansen større for at avvikene blir lagt inn. For å vite hvor skoen trykker og hva vi kan gjøre for å unngå avvik, er vi nødt til å få alt registrert. Med det nye avvikssystemet kan vi behandle avvik på en helt annen måte enn det vi har kunnet før, sier Cathrine.
Hun opplever de digitale verktøyene som enkle å bruke, enten en sitter i Kristiansund eller i Oslo.
– Det er ikke bare systemer for hovedkontoret og oss som sitter foran en pc-skjerm store deler av dagen, men de er også enkle å bruke for assistenter og arbeidsledere, forteller Cathrine og innrømmer gjerne at det har vært noen aha-opplevelser underveis.
– ISO-standardene stiller blant annet strenge krav til dokumentasjon. Alle rutiner skal dokumenteres, og du skal også dokumentere at du faktisk har gjort det du sier du skal gjøre. Det gjør at vi får alt vi gjør dokumentert på en helt annen måte, sier Cathrine.

Profilbilde av kvalitetsrådgiver Sonja Marie Skår.

– Uvurderlig rådgivning

Rådgiver Sonja Marie Skår har fulgt JAG Assistanse gjennom hele sertifiseringsprosessen.
– Det har vært en prosjektleders drøm. Jag Assistanse har hatt en dedikert, aktiv og effektiv prosjektleder og en dedikert styringsgruppe med massevis av fagkunnskap, sier hun.
Sammen laget Sonja og JAG Assistanse en prosjektplan.
– Denne ble fulgt og vi hadde gode workshops underveis. Da blir det bra resultater, sier rådgiveren.
For JAG Assistanse har rådgivningen vært helt avgjørende.
– Jeg vil dra det så langt å si at det har vært helt uvurderlig. Vi hadde ikke klart det uten Sonja. Hun har en dybde og faglig kompetanse som har vært veldig viktig, men også en interesse i å bli kjent med oss og BPA-feltet. Hun har rett og slett forstått prosessene vi hadde i hodene våre og skreddersydd rådgivningen til oss, sier Andreas.

Profilbilde av kvalitetsrådgiver Sonja Marie Skår.

– Uvurderlig rådgivning

Rådgiver Sonja Marie Skår har fulgt JAG Assistanse gjennom hele sertifiseringsprosessen.
– Det har vært en prosjektleders drøm. Jag Assistanse har hatt en dedikert, aktiv og effektiv prosjektleder og en dedikert styringsgruppe med massevis av fagkunnskap, sier hun.
Sammen laget Sonja og JAG Assistanse en prosjektplan.
– Denne ble fulgt og vi hadde gode workshops underveis. Da blir det bra resultater, sier rådgiveren.
For JAG Assistanse har rådgivningen vært helt avgjørende.
– Jeg vil dra det så langt å si at det har vært helt uvurderlig. Vi hadde ikke klart det uten Sonja. Hun har en dybde og faglig kompetanse som har vært veldig viktig, men også en interesse i å bli kjent med oss og BPA-feltet. Hun har rett og slett forstått prosessene vi hadde i hodene våre og skreddersydd rådgivningen til oss, sier Andreas.

ISO-sertifisering, noe for deg?

Send oss noen ord, og en rådgiver vil ta kontakt med deg

Felt merket med * må fylles ut.

Blinkende smiley

ME snakkes snart!!

Asset 1

Me snakkes snart!

Me snakkes snart!