Lovbestemt minstelønn

Serveringsbransjen, renholdsbedrifter, og bygge- og anleggsbransjen er blant næringene som får ny lovbestemt minstelønn 1. juli 2021. Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver å yte lønn og eventuell annen godtgjørelse i tråd med minstelønnssatsene.

Tariffnemnda har vedtatt delvis allmenngjøring av en rekke tariffavtaler, etter at partene ble enige om nye lønns- og avtalevilkår.

Fastsatt i forskrift

En rekke bransjer har hatt lovbestemt minstelønn i flere år. Slik minstelønn blir innført ved at Tariffnemnda vedtar at deler av en tariffavtale skal gjelde som standard for hele bransjen.
Slik allmenngjøring skal bidra til at utenlandske arbeidstakere får lønnsvilkår som er likeverdige med det norske arbeidstakere har. Minstelønnssatsene blir fastsatt i forskrift, i medhold av allmenngjøringsloven. De gjelder dermed for alle ansatte i den aktuelle bransjen, med mindre arbeidstaker omfattes av en avtale eller et annet lands rettsregler som samlet sett gir gunstigere lønns- og avtalevilkår enn den aktuelle forskriften.

Hvor lenge gjelder vedtaket?

Forskriftene gjelder inntil nemnda fatter nytt vedtak. Hvis det ikke blir krevd ny allmenngjøring innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale, blir forskriften opphevet.

Overnatting, servering og catering

I hotell- og restaurantbransjen ble generell minstelønn innført første gang 1. januar 2018.
Da ble deler av Riksavtalen gjort til standard for hele bransjen.
Bransjen har mange utenlandske arbeidstakere og arbeidstakere som ikke er fagorganisert.

Arbeidstilsynets erfaring er at mange arbeidstakere i bransjen ikke får lønn som minst tilsvarer allmenngjort minstelønn. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at heltidsansatte norske arbeidstakere tjener klart mer enn sine utenlandske kolleger.

Tariffnemndas vedtak og de nye bestemmelsene ligger på tariffnemndas hjemmeside.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

ME snakkes snart!