Ny lovbestemt minstelønn fra 15. juni 2023

I midten av juni blir minstelønnssatsene oppjustert i alle bransjer der det er innført lovbestemt minstelønn. Da skal en renholder over 18 år minst ha 216,04 kroner i timen, og ansatte over 20 år i serveringsbransjen skal ha 190,79 kroner i timen eller mer. De nye satsene gjelder fra og med 15. juni 2023

En rekke bransjer har hatt lovbestemt minstelønn i flere år. Det betyr at arbeidsgiver må sikre seg at medarbeidernes lønninger og andre arbeidsvilkår er i tråd med forskriftsbestemmelsene, og sørge for eventuelle lønnsjusteringer. Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver å yte lønn og eventuell annen godtgjørelse i tråd med minstelønnssatsene.

Virksomheter som kjøper slike tjenester skal undersøke om lønn og arbeidsvilkår er i tråd med minimumskravene i forskriften, og følge opp saken hvis de ikke er like gode eller bedre.

Bestemt i forskrift

Minstelønnen er innført ved at Tariffnemnda vedtar at deler av en tariffavtale skal gjelde som standard for hele bransjen. Minstelønnssatsene blir vedtatt som forskrift, i medhold av allmenngjøringsloven. De gjelder dermed for alle ansatte i den aktuelle bransjen, med mindre arbeidstaker omfattes av en avtale eller et annet lands rettsregler som samlet sett gir gunstigere lønns- og avtalevilkår enn den aktuelle forskriften. Slik allmenngjøring skal bidra til at utenlandske arbeidstakere får lønnsvilkår som er likeverdige med det norske arbeidstakere har.

Lovbestemt minstelønn fra og med 15. juni 2023

Hvor lenge gjelder vedtaket?

Forskriftene gjelder inntil nemnda fatter nytt vedtak. Hvis det ikke blir krevd ny allmenngjøring innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale, blir forskriften opphevet.
Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!