Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Må vi ha skriftlig avtale når arbeidstaker vil jobbe fra hytta?

Må vi ha skriftlig avtale når arbeidstaker vil jobbe fra hytta?

Etter pandemien har vi åpnet opp for at ansatte kan ha hjemmekontor inntil 2 dager i uka. Noen ønsker å bruke ordningen til «hyttekontor», når det passer. I utgangspunktet tenker vi at det ikke er et problem med hyttekontor, innenfor landets grenser i alle fall. Men må vi si noe om hyttekontor i hjemmekontor-avtalen? Må hyttekontor avtales særskilt?

Compendia svarer:

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om hvor arbeidet skal utføres, og i de fleste tilfeller er det avtalt at arbeidet skal utføres på arbeidsgivers adresse. Med dette som utgangspunkt vil det være opp til arbeidsgiver å bestemme om arbeidet kan utføres andre steder, for eksempel i arbeidstakers hjem eller på hytta/i feriehuset i inn- eller utland.

Når arbeidstaker jobber hjemmefra som en fast ordning, for eksempel 1 eller 2 dager fast hver uke, krever hjemmekontorforskriften at hjemmearbeidet reguleres i en skriftlig avtale.

Men det er verdt å merke seg at hjemmekontorforskriften bare gjelder når arbeidstaker arbeider «i eget hjem», og ikke annet fjernarbeid, som for eksempel arbeid fra hytta. Det betyr blant annet at det ikke er krav om å regulere «hyttekontor» i en skriftlig avtale.

Åpner dere for hyttekontor, vil det likevel være fornuftig å lage retningslinjer, slik at ordningen blir forutsigbar og lik for alle. Retningslinjene bør blant annet si noe om i hvilket omfang ansatte kan jobbe på hytta, hvordan man melder fra, om forventninger til tilgjengelighet osv. Slike retningslinjer vil gjelde alle som benytter hyttekontor, og uansett omfang. Ellers vil fjernarbeid som utføres andre steder enn i arbeidstakers eget hjem, for eksempel på hytta, være omfattet av arbeidsmiljøloven så langt den passer.

For øvrig vil det også være fornuftig å lage retningslinjer for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Det vil skape forutsigbarhet og likebehandling for alle ansatte som har hjemmekontor, enten man har en fast og avtalt ordning eller man jobber hjemmefra en gang av og til.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!