Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Må vi ha skriftlig avtale når arbeidstaker vil jobbe fra hytta?

Må vi ha skriftlig avtale om hyttekontor?

Vi har åpnet opp for at ansatte kan ha hjemmekontor inntil 2 dager i uka. Mange har allerede inngått avtale om hjemmekontor, men noen ønsker å bruke denne ordningen til «hyttekontor» i stedet, når det passer. I utgangspunktet tenker vi at det ikke er et problem med hyttekontor, innenfor landets grenser i alle fall. Men må “hyttekontor” reguleres av en skriftlig avtale?

Compendia svarer:

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om hvor arbeidet skal utføres, og i de fleste tilfeller er det avtalt at arbeidet skal utføres på arbeidsgivers adresse. Med dette som utgangspunkt vil det være opp til arbeidsgiver å bestemme om arbeidet kan utføres andre steder, for eksempel i arbeidstakers hjem eller på hytta/i feriehuset i inn- eller utland.

Når arbeidstaker jobber hjemmefra som en fast ordning, for eksempel 1 eller 2 dager fast hver uke, må hjemmearbeidet reguleres i en skriftlig avtale. Det følger av hjemmekontorforskriften.

Men det er verdt å merke seg at hjemmekontorforskriften bare gjelder når arbeidstaker utfører arbeidet i sitt eget hjem. Forskriften omfatter med andre ord ikke annet fjernarbeid, som for eksempel arbeid fra hytta eller feriehuset. Det betyr blant annet at det ikke er krav til skrifltig avtale om hyttekontor.

Åpner dere opp for at ansatte kan ha hyttekontor, vil det allikevel være fornuftig å lage retningslinjer, slik at ordningen blir forutsigbar og lik for alle. Retningslinjene bør blant annet si noe om i hvilket omfang ansatte kan jobbe på hytta, hvordan man melder fra om “hyttekontor”, om forventninger til tilgjengelighet osv. Benyttes hyttekontor i større omfang er det også smart å ha fokus på HMS på hyttekontoret. Slike retningslinjer vil gjelde alle som benytter hyttekontor, og uansett omfang. Ellers vil ogå arbeidsmiljøloven gjelde på hyttekontor, så langt den passer.

Det er også fornuftig å lage retningslinjer for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Slike retningslinjer vil skape forutsigbarhet og likebehandling for alle ansatte som benytter hjemmekontor, enten man har en fast og avtalt ordning eller man jobber hjemmefra en gang av og til.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!