Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Skal 17. mai regnes som en del av ferien?

Skal 17. mai regnes som en del av ferien?

En ansatt har fått innvilget ferie fra 16. til 21. mai. Vi har 5-dagersuke, men hun mener selv hun bare bruker 4 feriedager på grunn av 17. mai. Hva er korrekt?

Compendia svarer:

17. mai skal ikke regnes som ferie. Det følger både av ferieloven og av forskrift om lønn 1. og 17. mai.

Forskriften gir de aller fleste arbeidstakere rett til lønn når de har fri 17. mai, og arbeidstaker kan kreve at ferien forlenges med en dag, hvis 17. mai faller i ferien, slik som her. Er nasjonaldagen en søndag eller helligdag, gjelder ikke det.

Ferie = fri på virkedager

Blir 17. mai regnet som en del av ferien, får arbeidstaker færre feriedager enn hun har krav på. Det er fordi ferieloven gir arbeidstakere krav på ferie et visst antall virkedager i året. Begrepet «virkedag» er nok litt fremmed for mange, men loven definerer selv begrepet som alle dager som ikke er søndag, annen lovbestemt helligdag, eller de to offentlige høytidsdagene 1. mai og 17. mai. Det står i ferieloven § 5 (1). Lørdag er derimot virkedag.

Det betyr altså at ingen av de røde dagene skal regnes som ferie. Feriedager er fritid som kommer i tillegg til helligdagene og høytidsdagene våre.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 18 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!