Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Skal 17. mai regnes som en del av ferien?

Skal 17. mai regnes som en del av ferien?

En ansatt har fått innvilget ferie i ukene med både Kristi Himmelfartsdag og 17. mai. Vi har 5-dagersuke og disse dagene havner i år på ukedager. Hun mener selv hun ikke bruker feriedager disse dagene. Hva er korrekt?

Compendia svarer:

17. mai skal ikke regnes som ferie. Det følger både av ferieloven og av forskrift om lønn 1. og 17. mai.

Forskriften gir de aller fleste arbeidstakere rett til lønn når de har fri 17. mai, og arbeidstaker kan kreve at ferien forlenges med en dag, hvis 17. mai faller i ferien, slik som her. Det gjelder ikke når nasjonaldagen faller på en helligdag, for eksempel en søndag.

Ferie = fri på virkedager

Feriedager er fritid som kommer i tillegg til helligdagene og høytidsdagene våre. Det betyr at verken Kristi himmelfartsdag eller de andre røde dagene skal regnes som ferie. Blir de registrert som ferie, får arbeidstaker færre feriedager enn hun har krav på. Det er fordi ferieloven gir arbeidstakere krav på ferie et visst antall virkedager i året. Begrepet «virkedag» er nok litt fremmed for mange, men loven definerer selv begrepet som alle dager som ikke er søndag, annen lovbestemt helligdag, eller de to offentlige høytidsdagene 1. mai og 17. mai. Det står i ferieloven § 5 (1). Lørdag er derimot virkedag.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!