Klart for sommerfest: Hvordan gjør vi det hyggelig for alle?

Vi ønsker å lage en hyggelig kveld uten å være fest-politi. Hva gjør vi med de som alltid drikker for mye?

Spørsmål:

Vi er en virksomhet med ansatte i alle aldrer. Hvert år pleier vi å invitere til sommerfest og ønsker at flest mulig har lyst til å være med.

Vi ønsker gjerne at alle skal få en hyggelig opplevelse og føle seg inkludert denne kvelden. Tidligere har vi hatt noen situasjoner der noen av de ansatte har fått for mye og drikke. Dette har ødelagt stemningen for flere.

Hva kan vi gjøre for å forhindre at det skjer igjen? Har du noe gode tips til hvordan vi som virksomhet kan legge til rette for en hyggelig kveld?

Compendia svarer:

Å samles utenom arbeidstid kan være veldig hyggelig og samlende. Men det kan absolutt være lurt å tenke gjennom på forhånd hvordan dere ønsker at denne festen skal være.

Hva slags gjeng er dere, og hva liker folk å gjøre?

Involver gjerne forskjellige ansatte i planleggingen. Det kan gi gode og varierte innspill. Er festen planlagt med aktiviteter og program blir den som regel helt annerledes enn om det bare dreier seg om mat, drikke og god stemning.

Måten dere markedsfører festen på virker også inn. Er fokuset mest knyttet til at folk skal ha noe godt i glasset, eller er det andre forventninger?

Tydelige rammer

Det er nok de færreste som har fest helt uten alkohol, og det er heller ikke poenget.

Tydelige rammer er imidlertid smart å sette. Når det er arbeidsgiver som skal betale for festen er det helt rimelig å sette grenser for hvor mange alkoholenheter som skal dekkes per person. Alkohol ut over dette må den enkelte betale selv.

Ved å sette klare grenser, er dere også med på å signalisere hva som tolereres. Dette er positivt både for de som opplever drikkepress og for de som trenger grenser. En måte dere kan påvirke alkoholkonsumet på er også å ha gode, alkoholfrie alternativ tilgjengelig, gjerne gratis.

Hva med de som drikker for mye?

Mange mener at kollegaer som drikker for mye ødelegger festen for andre. Festen skal være hyggelig for alle, også de som av ulike årsaker ikke drikker.

Arbeidsgiver må ta sin del av ansvaret for at alle får en fin festopplevelse, og mye kan gjøres med god planlegging. Det gjelder i alle sammenhenger der det brukes alkohol i jobb-fritid-sammenheng.

Hvis en på forhånd vet at enkelte kan komme til å drikke for mye, er det viktig å følge med helt fra starten. Ledere har et ekstra ansvar – også på fest. Det ene er å være en god rollemodell og selv ikke drikke for mye, og videre handler det om å følge opp.

Leder skal ikke opptre som fest-politi, men skulle det oppstå uønskede situasjoner, må man som leder reagere «der og da». Hvis det lar seg gjøre kan det også være hensiktsmessig å be noen utvalgte medarbeidere om å følge litt ekstra med, og sette grenser hvis ting sklir ut.

Etter festen

Gjentar historien seg på årets sommerfest må du som leder ta en samtale med personene dette gjelder i etterkant. I en slik samtale bør det tydelig komme fram at dette handler om hensynet til medarbeidere og hva som er akseptabelt på fester dere arrangerer i jobb-sammenheng.

Kanskje trenger personene hjelp for å unngå at dette skjer igjen. En slik samtale må også inneholde en god dose omsorg.

Mine råd:

  1. Planlegg festen godt med aktiviteter og program.
  2. Bestem på forhånd hvor mange enheter alkohol den enkelte skal få.
  3. Sørg for å ha gode, gjerne gratis, alkoholfrie alternativer tilgjengelig.
  4. Følg opp dine medarbeidere – også på fest.
  5. Vær tydelig i dine tilbakemeldinger hvis uheldige situasjoner oppstår.

Avslutningsvis vil jeg tilføye at mange virksomheter har erfart nytten av å sette holdninger til alkohol i jobb-fritid- sammenheng på agendaen. Ved å utarbeide felles retningslinjer gjør dere dette mer avklart og forutsigbart for alle. 

Råd og innspill til dette finnes på www.akan.no

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!