Hva inngår i ISO 9001?

Sentrale begreper i forbindelse med ISO 9001 er «kundefokus» og «kundetilfredshet». Formålet er å oppnå kvalitet i alle ledd av arbeidsprosessen.

Det viktigste prinsippet for kvalitetsstyring er kundefokus, og hovedhensikten med ISO 9001 er å sikre innfrielse av kundenes krav og forventninger slik at kundetilfredsheten øker. 

ISO 9001-standarden har fokus på god kvalitetsledelse, samt koblingen mellom system, menneske og kontinuerlig forbedring i virksomheten. Ved å etterkomme de ulike kravene øker virksomhetens muligheter for utvikling, verdiskapning og forbedring betraktelig.

Når du vil levere og dokumentere kvalitet

Et ISO-sertifikat er spesielt gunstig for virksomheter som ønsker å dokumentere evnen til å levere produkter og tjenester i henhold til forutsetninger som stilles av kunder og myndigheter.

Kravene i standarden er helt generelle, og skal kunne anvendes i alle typer virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet. Det finnes også en rekke andre krav knyttet til blant annet opplæring, kommunikasjon, produktutvikling, innkjøp, endringer og egenkontroll.

Noen sentrale krav i ISO 9001 er:

  1. Systematisk styring av prosesser.
  2. Virksomheten må forstå og innfri kundekrav og andre relevante krav, som lovkrav.
  3. Roller og ansvar skal være klart definert.
  4. Virksomheten skal systematisk adressere risikoer, som sviktende kundetilfredshet og produkter/tjenester, som ikke samsvarer med krav.
  5. Det skal settes målbare, relevante kvalitetsmål og planer for hvordan virksomheten skal nå disse målene.
  6. Den øverste ledelsen skal gå foran og engasjere de ansatte, for at hele virksomheten sammen skal bidra til at kvalitetssystemet fungerer effektivt.
  7. Virksomheten må ha tilstrekkelig med ressurser for å kunne drive kvalitetsstyring.
  8. Prosesser og resultater, som kundetilfredshet, skal måles og overvåkes.
  9. Virksomheten skal jobbe kontinuerlig med forbedring, hvor det systematiske forbedringsarbeidet baseres på PDCA-sirkelen (planlegge, utføre, kontrollere og korrigere).

Enkel teori - utfordrende praksis

I teorien er dette 9 relativt enkle krav, men som det i praksis kan være utfordrende å etterkomme. Derfor har Compendia erfarne konsulenter som sørger for en god prosess fra start til mål. Ved å koble på en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at virksomheten driver et aktivt forbedringsarbeid.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet. 

I en travel arbeidshverdag kan det være hensiktsmessig å hente inn hjelp utenfor egen virksomhet, og frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og oppfølging av kvalitetsprestasjoner.

Trenger du hjelp?

Rådgiverene våre hjelper deg gjerne med å gjøre en krevende prosess enklere. Vår erfaring er din trygghet.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!