Hva koster en ISO-sertifisering?

Pris vil alltid være en avgjørende faktor, enten du handler som privatperson eller i arbeidssammenheng. For hyllevarer og standardiserte tjenester er det som regel enkelt å innhente og sammenligne priser. Når du gjennomgår en ISO-sertifisering påvirkes sluttsummen av en rekke faktorer.

01

Størrelse og kompleksitet

Kostnadene forbundet med sertifisering henger sammen med virksomhetens størrelse og kompleksitet. Desto flere virksomhetsområder, desto mer omfattende blir sertifiseringen.

Prisen påvirkes i tillegg av antall standarder virksomheten skal sertifiseres i henhold til. Eksempelvis lønner det seg å ta 900114001 og 45001 samtidig. Da kjører du én prosess med felles policy, kontekst og mål, i stedet for flere.

02

Utgangspunkt

Hvilken grad virksomheten operer i samsvar med kravene i standarden, samt oversikt over prosesser og risikoer, er også av betydning. Compendia kan hjelpe deg med en totalramme fra A til Å, men for egen vinning er det fornuftig å få oversikt over hva du trenger før du tar kontakt. 

Hvis virksomheten ikke har noen prosesser eller dokumentasjon på områdene som skal sertifiseres, må alt bygges opp. Har du derimot gode prosedyrer og prosesser, vil sertifiseringen bli smidigere og rimeligere.

01

Størrelse og kompleksitet

Kostnadene forbundet med sertifisering henger sammen med virksomhetens størrelse og kompleksitet. Desto flere virksomhetsområder, desto mer omfattende blir sertifiseringen.

Prisen påvirkes i tillegg av antall standarder virksomheten skal sertifiseres i henhold til. Eksempelvis lønner det seg å ta 900114001 og 45001 samtidig. Da kjører du én prosess med felles policy, kontekst og mål i stedet for flere.

02

Utgangspunkt

Hvilken grad virksomheten operer i samsvar med kravene i standarden, samt oversikt over prosesser og risikoer, er også av betydning. Compendia kan hjelpe deg med en totalramme fra A til Å, men for egen vinning er det fornuftig å få oversikt over hva du trenger før du tar kontakt. 

Hvis virksomheten ikke har noen prosesser eller dokumentasjon på områdene som skal sertifiseres, må alt bygges opp. Har du derimot gode prosedyrer og prosesser, vil sertifiseringen bli smidigere og rimeligere.

01

Størrelse og kompleksitet

Kostnadene forbundet med sertifisering henger sammen med virksomhetens størrelse og kompleksitet. Desto flere virksomhetsområder, desto mer omfattende blir sertifiseringen.

Prisen påvirkes i tillegg av antall standarder virksomheten skal sertifiseres i henhold til. Eksempelvis lønner det seg å ta 900114001 og 45001 samtidig. Da kjører du én prosess med felles policy, kontekst og mål, i stedet for flere.

02

Utgangspunkt

Hvilken grad virksomheten operer i samsvar med kravene i standarden, samt oversikt over prosesser og risikoer, er også av betydning. Compendia kan hjelpe deg med en totalramme fra A til Å, men for egen vinning er det fornuftig å få oversikt over hva du trenger før du tar kontakt. 

Hvis virksomheten ikke har noen prosesser eller dokumentasjon på områdene som skal sertifiseres, må alt bygges opp. Har du derimot gode prosedyrer og prosesser, vil sertifiseringen bli smidigere og rimeligere.

03

Hvem gjør jobben?

Fram mot sertifisering må du regne med en del arbeidstimer: enten i egeninnsats, eller som utgift til eksterne rådgivere med kompetanse innen fagfeltet.

Hvor hensiktsmessig det er å benytte seg av innleie, avhenger blant annet av hvilken kompetanse virksomheten sitter på internt. I en travel arbeidshverdag kan det være hensiktsmessig å hente inn hjelp utenfor egen virksomhet, og vi ser ofte at virksomheter ønsker å drive butikk og tjene penger, fremfor å bruke interne ressurser i større grad enn nødvendig.

Compendia kan hjelpe deg med gap-analyse, strukturerte workshops, intern revisjon, ledelsens gjennomgang og kontroll før sertifisering. Vi kan også bistå med et revisjonsprogram som går over hele sertifiseringsperioden på 3 år, slik at du slipper å slå opp i andre oppslagsverk. Programmet tar for seg hvert punkt i hver standard, og forklarer hva du skal gjøre for å innfri kravene i standarden.

I tillegg til kostnader til arbeidskraft, må du påberegne kostnader for selve sertifiseringen. Vi kan selvfølgelig bistå med å innhente tilbud fra ulike sertifiseringsaktører, men du må selv bestille sertifiseringsdato.

04

Arbeismetodikk og flyt

Tid er penger. Derfor anbefaler vi at du prioriterer å jobbe konsentrert og strukturert fram mot sertifisering, uten lange opphold. Selv om det er mulig å utsette sertifiseringen, vil det alltid være en fordel å kjøre prosessen effektivt. Desto lenger prosessen blir, desto mer glemmes før sertifisering. Gjør det skikkelig én gang – i stedet for å risikere å stille dårlig forberedt, og få beskjed fra revisor om at virksomheten ikke er klar.

Et kostnadsreduserende tiltak er å ikke involvere flere enn nødvendig i workshops, og  kun invitere prosjekteiere innen de ulike forretningsområdene.

03

Hvem gjør jobben?

Fram mot sertifisering må du regne med en del arbeidstimer: enten i egeninnsats, eller som utgift til eksterne rådgivere med kompetanse innen fagfeltet.

Hvor hensiktsmessig det er å benytte seg av innleie, avhenger blant annet av hvilken kompetanse virksomheten sitter på internt. I en travel arbeidshverdag kan det være hensiktsmessig å hente inn hjelp utenfor egen virksomhet, og vi ser ofte at virksomheter ønsker å drive butikk og tjene penger, fremfor å bruke interne ressurser i større grad enn nødvendig.

Compendia kan hjelpe deg med gap-analyse, strukturerte workshops, intern revisjon, ledelsens gjennomgang og kontroll før sertifisering. Vi kan også bistå med et revisjonsprogram som går over hele sertifiseringsperioden på 3 år, slik at du slipper å slå opp i andre oppslagsverk. Programmet tar for seg hvert punkt i hver standard, og forklarer hva du skal gjøre for å innfri kravene i standarden.

I tillegg til kostnader til arbeidskraft, må du påberegne kostnader for selve sertifiseringen. Vi kan selvfølgelig bistå med å innhente tilbud fra ulike sertifiseringsaktører, men du må selv bestille sertifiseringsdato.

04

Arbeidsmetodikk og flyt

Tid er penger. Derfor anbefaler vi at du prioriterer å jobbe konsentrert og strukturert fram mot sertifisering, uten lange opphold. Selv om det er mulig å utsette sertifiseringen, vil det alltid være en fordel å kjøre prosessen effektivt. Desto lenger prosessen blir, desto mer glemmes før sertifisering. Gjør det skikkelig én gang – i stedet for å risikere å stille dårlig forberedt, og få beskjed fra revisor om at virksomheten ikke er klar.

Et kostnadsreduserende tiltak er å ikke involvere flere enn nødvendig i workshops, og  kun invitere prosjekteiere innen de ulike forretningsområdene.

03

Hvem gjør jobben?

Fram mot sertifisering må du regne med en del arbeidstimer: enten i egeninnsats, eller som utgift til eksterne rådgivere med kompetanse innen fagfeltet.

Hvor hensiktsmessig det er å benytte seg av innleie, avhenger blant annet av hvilken kompetanse virksomheten sitter på internt. I en travel arbeidshverdag kan det være hensiktsmessig å hente inn hjelp utenfor egen virksomhet, og vi ser ofte at virksomheter ønsker å drive butikk og tjene penger, fremfor å bruke interne ressurser i større grad enn nødvendig.

Compendia kan hjelpe deg med gap-analyse, strukturerte workshops, intern revisjon, ledelsens gjennomgang og kontroll før sertifisering. Vi kan også bistå med et revisjonsprogram som går over hele sertifiseringsperioden på 3 år, slik at du slipper å slå opp i andre oppslagsverk. Programmet tar for seg hvert punkt i hver standard, og forklarer hva du skal gjøre for å innfri kravene i standarden.

I tillegg til kostnader til arbeidskraft, må du påberegne kostnader for selve sertifiseringen. Vi kan selvfølgelig bistå med å innhente tilbud fra ulike sertifiseringsaktører, men du må selv bestille sertifiseringsdato.

04

Arbeidsmetodikk og flyt

Tid er penger. Derfor anbefaler vi at du prioriterer å jobbe konsentrert og strukturert fram mot sertifisering, uten lange opphold. Selv om det er mulig å utsette sertifiseringen, vil det alltid være en fordel å kjøre prosessen effektivt. Desto lenger prosessen blir, desto mer glemmes før sertifisering. Gjør det skikkelig én gang – i stedet for å risikere å stille dårlig forberedt, og få beskjed fra revisor om at virksomheten ikke er klar.

Et kostnadsreduserende tiltak er å ikke involvere flere enn nødvendig i workshops, og  kun invitere prosjekteiere innen de ulike forretningsområdene.

05

Verktøy

God styring og kontroll kan utgjøre forskjellen på vellykkede og mislykkede prosjekter. ISO-standardene krever at du dokumenterer arbeidet du gjør, men stiller ikke krav til hvordan. Du bestemmer selv om du vil lage ditt eget system, eller om du ønsker å investere i et kvalitetssystem.

Med et digitalt kvalitetssystem får du et verktøy som alltid er tilgjengelig for deg og de ansatte. Compendias løsning gjør det mulig å knytte dokumenter opp mot aktuelle ISO-standarder, og gir deg oversikt over hvilket dokument som hører til hvilket punkt i aktuell standard.

05

Verktøy

God styring og kontroll kan utgjøre forskjellen på vellykkede og mislykkede prosjekter. ISO-standardene krever at du dokumenterer arbeidet du gjør, men stiller ikke krav til hvordan. Du bestemmer selv om du vil lage ditt eget system, eller om du ønsker å investere i et kvalitetssystem.

Med et digitalt kvalitetssystem får du et verktøy som alltid er tilgjengelig for deg og de ansatte. Compendias løsning gjør det mulig å knytte dokumenter opp mot aktuelle ISO-standarder, og gir deg oversikt over hvilket dokument som hører til hvilket punkt i aktuell standard.

05

Verktøy

God styring og kontroll kan utgjøre forskjellen på vellykkede og mislykkede prosjekter. ISO-standardene krever at du dokumenterer arbeidet du gjør, men stiller ikke krav til hvordan. Du bestemmer selv om du vil lage ditt eget system, eller om du ønsker å investere i et kvalitetssystem.

Med et digitalt kvalitetssystem får du et verktøy som alltid er tilgjengelig for deg og de ansatte. Compendias løsning gjør det mulig å knytte dokumenter opp mot aktuelle ISO-standarder, og gir deg oversikt over hvilket dokument som hører til hvilket punkt i aktuell standard.

Smaker mer enn det koster

Selv om en ISO-sertifisering koster i form av penger, får du igjen på andre måter. Sertifikatet gir blant annet et godt bransjerykte, og er et viktig verktøy i markedsføring og i møte med potensielle kunder.

Standarden krever at du setter deg mål og definerer muligheter, hvilket kan føre til at du blir bevisst på mulighetsrom du kanskje ikke visste at fantes. Ved at ting blir satt i system, blir det lett å sette opp statistikker og se mønstre over tid. Når du blir klar over risikoer, muligheter og hva du bruker ressursene dine på, er det enklere å sette inn tiltak og minimere risikoer. Reduserte risikoer kan fort bety færre feil og penger spart.

Det er likevel ikke alle som har like stor nytte av å gjennomføre en ISO-sertifisering. For at prosessen skal lønne seg, bør du være motivert av ytre faktorer, som krav fra leverandører, eller sitte igjen med penger på bunnlinjen.

Trenger du hjelp?

Lurer du på hvor mye det koster å få virksomheten ISO-sertifisert, eller hvor lang tid det tar? Kontakt oss!

Rådgiverene våre hjelper deg gjerne med å gjerne med å gjøre en krevende prosess enklere. Vår erfaring er din trygghet.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!