Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan sjefen kreve at jeg tar all ferien før jeg slutter?

Kan sjefen kreve at jeg tar all ferien før jeg slutter?

Jeg har sagt opp, og begynner i ny jobb 1. april. Nå har sjefen bedt meg ta ut all ferien min før jeg slutter. Er jeg forpliktet til det? Jeg har tre måneders oppsigelsestid, og fire uker ferie.

Compendia svarer:

Nei, du er ikke forpliktet til å ta ut all ferien din før du slutter. Dette skyldes nok en misforståelse. Det blir jo ofte sagt at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker tar ut all ferien sin, men her er det et unntak. Ferieukene du har rett på gjelder for hele året, uavhengig av arbeidsgiver. Det betyr at det er din nye arbeidsgiver som skal sørge for at du bruker opp alle ferieukene du har krav på i år.

Blir du pålagt å ta all ferien før du slutter, er det ikke noe ferie igjen når sommeren kommer, og det vil være i strid med dine rettigheter som arbeidstaker.

Kan legge ferie til oppsigelsestiden

Når det er du som sier opp, er det ikke noe i veien for at ferie blir lagt til oppsigelsestiden din, ifølge ferieloven § 8 (2). Men det betyr ikke at arbeidsgiver uten videre kan pålegge deg å ta ut all ferien din da. Det at du har sagt opp gir altså ikke lederen din større rett til å pålegge deg ferie enn ellers.

Her som ellers gjelder ferielovens krav om at lederen din skal drøfte ferietidspunktet med deg. På de fleste arbeidsplasser starter denne dialogen med at arbeidstaker søker om ferie, og det har du så vidt jeg forstår ikke gjort her. Ditt behov for og ønske om ferietidspunkt skal altså lyttes til. Du har kanskje behov for fri i skolens ferier eller når barnehagen har planleggingsdag, eller i påvente av barnehageplass. Eller du ønsker å ha ferie samtidig som ektefelle eller samboer.

Først hvis det viser seg at dere ikke blir enige, kan arbeidsgiver ta den endelige beslutningen. Du kan kreve å få vite tidspunktet så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien starter.

Du har krav på sommerferie

Også når du skifter jobb har du krav på sommerferie, og det vil du ikke få om lederen din pålegger deg å ta all ferien din nå. Sommerferieperioden varer fra 1. juni til 30. september. Retten du har til å få tre uker sammenhengende sommerferie hvis du ønsker det, står i ferieloven § 7 (1). Siden du begynner i den nye jobben 1. april, er det ny arbeidsgiver det er aktuelt å ta sommerferien hos. Resten av den lovbestemte ferien kan du kreve å ta samlet, om du ønsker det.

Ferie som allerede var avtalt

Hadde du allerede fått innvilget vinterferie før du sa opp, skal den ferien tas ut som avtalt. At du har sagt opp gir verken deg eller arbeidsgiveren din større mulighet enn ellers til ensidig å endre ferien.

Men dere kan bli enige om det. En slik avtale om å endre ferien må i tilfelle inngås etter at du sa opp, for å være gyldig. Det følger av en særregel i ferieloven § 8 (5).

Ferie fra i fjor

Avtalte du med arbeidsgiveren din i fjor å overføre feriedager til i år, bør de tas ut før du slutter, siden ny arbeidsgiver ikke er bundet av avtalen du har inngått på din nåværende arbeidsplass. Når det ellers ikke vil være mulig å bruke ferieukene, kan du selv kreve å ta dem ut før du slutter. Og hvis du ikke ber om det selv, kan lederen din pålegge deg det, siden arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at du tar ut den ferien du har krav på.

 

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!